Program IV Kongresu Przemysłu Opakowań ustalony

Program IV Kongresu Przemysłu…
Przypominamy, że już 2 października rozpocznie się IV Kongres Przemysłu Opakowań organizowany przez Polską Izbę Opakowań, będący jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak. W tym roku tematem Kongresu będzie Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany program tego wydarzenia:

9.30 - Rejestracja uczestników

10.00 - Sesja inauguracyjna
Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli: Patronów Honorowych, Gospodarza Kongresu, Organizatora Kongresu

I Sesja referatowa
Społeczne, prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe uwarunkowania transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

10.30 - Prawne, technologiczne i kulturowe uwarunkowania konsumpcji opakowań w dochodzeniu do gospodarki okrężnej. dr hab. Jacek Schindler - Uniwersytet Wrocławski

10.50 - GOZ - europejska wizja kontra polskie realia. Krzysztof Hornicki - Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań

11.10 - Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów. Agata Szczotka-Sarna - Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań

II Sesja referatowa
Tworzywa sztuczne ropopochodne w opakowaniach, szansa czy zagrożenie

11.30 - Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym. Robert Szyman - Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

11.50 - Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ. dr Krzysztof Garman, Circular Packaging Design

12.10 - Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym - na przykładzie firmy DOW Chemical. Przemek Olszyński - DOW Chemical

III Sesja referatowa
Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne w opakowaniach rozwiązaniem problemu zaśmiecania Ziemi.

12.50 - Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne - jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania ziemi. dr Stanisław Haftka - BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek - KD Feddersen CEE GmbH

13.10 - Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego. prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

13.30 - Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych? prof. dr hab. Zenon Foltynowicz - Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

IV Sesja referatowa
Ekoprojektowanie paradygmatem na drodze opakowań do GOZ

14.30 - Ekodesign opakowań. Jak projektować aby recyklingować. Marta Krawczyk, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

14.50 - Eko-projektowanie opakowań w aspekcie GOZ. Joanna Witczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

15.10 - Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań - znaczenie metody LCA. Grzegorz Ganczewski - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań

V Sesja referatowa
Opakowania wielomateriałowe oraz z tektury i aluminium

15.30 - Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ. Konrad Nowakowski - Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

15.50 - Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej. Janusz Turski - Stowarzyszenie Papierników Polskich

16.10 - Napojowa puszka aluminiowa przykładem użycia surowca permanentnego, jako odpowiedź ma wymagania gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań. Anna Sapota, CP Recykling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

16.30 - Sesja dyskusyjna

17.50 - Zamknięcie obrad