Projekt LINK

Szansa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w Sektorze Plastików i Elektroniki do nawiązania kontaktów europejskich i pozyskania nowych technologii.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej (CTT PK) bierze udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską o nazwie LINK. Celem tego projektu jest zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 6. Programie Ramowym UE oraz wzmocnienie kontaktów miedzy tymi firmami a sektorem badawczo-rozwojowym.

6. Program Ramowy jest Europejskim Programem Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Wdrożeń. Umożliwia pozyskanie finansowania na międzynarodową współpracę technologiczną. Ułatwia MŚP dostęp do najnowszych technologii i innowacji, wzmacnia ich konkurencyjność i ułatwia nawiązanie cennych kontaktów rynkowych z partnerami z innych krajów europejskich.

W ramach projektu LINK poszukujemy małe i średnie firmy działające w sektorze elektroniki i plastików, które są zainteresowane współpracą z partnerami zagranicznymi w dziedzinie badań, rozwoju i transferu nowych rozwiązań.

W pierwszym etapie projektu poszukujemy firmy do umieszczenia w specjalnej bazie internetowej. Firmy, które prześlą nam dane do umieszczenia w tej bazie, mają szanse być wybrane do projektów badawczo-rozwojowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i specjalnością. Umieszczenie profilu firmy jest bezpłatne.

W razie zainteresowania projektem LINK oraz informacjami o Programach Ramowych i szkoleniach prowadzonych przez CTT PK, uprzejmie prosimy o kontakt na adres:
Anna.Stachowicz@transfer.edu.pl
Tel. (12) 632 51 44 wew. 38 lub 628 26 83
Fax ( 12) 632 47 95

Czytaj więcej: Technologie 459