Projekt SupercleanQ

Projekt SupercleanQ
Powstało europejskie konsorcjum, którego celem ma być zwiększenie możliwości recyklingu tworzywa PET, tak aby powstawał wartościowy surowiec nadający się do produkcji opakowań do żywności.

Wartość projektu o nazwie SupercleanQ to 12,9 mln euro. Czas trwania to trzy lata. W inicjatywie bierze udział 12 podmiotów z całej Europy. Są to zarówno jednostki badawcze (m.in. Instytut Fraunhofera z Niemiec, Uniwersytet z Exeter z Wielkiej Brytanii), jak i organizacje branżowe (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Assocomaplast, Brytyjska Federacja Tworzyw) oraz firmy (S+S Separation and Sorting Technology, Smithers Rapra Technology, Dentis, Aliplast). Niestety SupercleanQ pozbawiony jest akcentów polskich.

Prowadzone badania mają na celu opracowanie nowego sposobu recyklingu barwionego i warstwowego tworzywa PET przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Tworzywa te nie mogą być przetwarzane przez obecnie działające zakłady recyklingu PET, bo nie ma wystarczająco sprawnych technologii, które by to umożliwiały.

Członkom projektu chodzi więc głównie o rozwinięcie narzędzi testowych do walidacji wyprodukowanych z recyklowanych tworzyw sztucznych materiałów mających potem kontakt z żywnością. Plan zakłada ponadto stworzenie specjalnego protokołu jakości dla zapewnienia skuteczności procesów recyklingu tworzyw sztucznych i czuwanie nad eliminacją szkodliwych substancji chemicznych. Wreszcie najważniejszą jego częścią wydaje się być doprowadzenie do tego, by 700 tys. ton barwionego i warstwowego PET, który obecnie nie trafia do recyklingu, mogło być poddane procesowi, tak by w przyszłości produkowano z takiego surowca opakowania do żywności.

Jeśli projekt skończy się powodzeniem, to zdaniem zaangażowanych podmiotów przyspieszy to rozwój nowych metod recyklingu i będzie stanowić gwarancję jakości dla przetwórców i końcowych użytkowników produktów wykonanych z tworzyw recyklowanych. Sukces rozpoczętego zadania byłby też z pewnością czynnikiem napędzającym dalszy rozwój rynku recyklingu.