Projekt Synthosu z unijnym dofinansowaniem

Projekt Synthosu z unijnym…
W dn. 18 lipca Komisja Europejska przyznała spółce Synthos Dwory 7 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowania udzielono w ramach działania 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość wsparcia dla projektu Synthosu "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3 w Synthos Dwory 7" wyniesie ok. 147 mln zł.

W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja do produkcji kauczuków styrenowo-butadienowych SSBR X3. Ponadto w strukturach organizacyjnych Synthos Dwory 7 powstanie dział B+R prowadzący prace rozwojowe w zakresie nowych pomysłów i koncepcji technologicznych dostosowanych do potrzeb i specyfiki spółki. Pozwolą one na podniesienie efektywności prowadzonej działalności. Wsparciem w tych pracach będzie nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, tj. m.in. z niemieckim Instytutem Fraunhofer czy z Uniwersytetem Śląskim. Synthos wstąpi też do Life Science Klaster Kraków.

W pierwszych dniach lipca spółka Synthos otrzymała zezwolenia na realizację trzech projektów inwestycyjnych w Oświęcimiu na terenach znajdujących się w obrębie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łączny koszt inwestycji planowanych na lata 2015-2017 wyniesie 631 mln zł, a dzięki realizacji projektów spółka utworzy 204 miejsca pracy.

Reportaże

Forum

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-02-10

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08

Mosfor

Zabezpieczanie kloszy lamp z poliwęglanu 2019-10-24

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02