Projektowanie formy wtryskowej z elementami standardowymi

Projektowanie formy wtryskowej z elementami standardowymi
VISI, przeznaczony do form i tłoczników system CAD/CAM/CAE, oferuje proste w użyciu, efektywne funkcjonalności do projektowania i programowania. Dzięki jego zastosowaniu można szybko dodać elementy standardowe do projektu formy.

Elementem wyjściowym dla dalszego procesu projektowania formy jest zbudowany już korpus oraz utworzone dla wkładek gniazda. Teraz można przejść do wstawiania dodatkowych elementów standardowych. Służy do tego polecenie Elementy do form. Użytkownik wybiera odpowiedniego dostawcę, grupę komponentów oraz element, po czym zostaje przekierowany do wyboru wiązań.

W odniesieniu do wypychacza walcowego, po wybraniu odpowiednio płyty początkowej, płyty końcowej oraz punktów wstawienia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego. Pozwala tam określić parametry wymiarowe, a także rodzaj blokady. Dalej można zmienić dostawcę i wybrać pozostałe elementy do wstawienia. W przypadku suwaka, VISI zapyta o ścianę suwaka, ścianę podporową oraz punkt wstawienia, po czym przejdzie do edycji parametrów wymiarowych.

Elementy wstawiane są razem z bryłami stanowiącymi gniazda montażowe. W przypadku bardziej złożonej geometrii, takiej jak suwaki, istnieją parametry określające wydłużenie gniazda do końca płyty. Wygodnie jest zastosować funkcję przypisania odległości bezpośrednio z pomiaru między punktami w przestrzeni roboczej.

Wstawione elementy można edytować poleceniem Edycja elementów, gdzie w oknie dialogowym znajdują się pozycje wszystkich wstawionych elementów.

Po wskazaniu wybranej pozycji należy wybrać opcję Edycja własności. Wówczas program ponownie przekieruje użytkownika do okna dialogowego definicji położenia i parametrów wymiarowych elementu.

VISIVISIVISIVISI
brak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska


Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże