Przetwórstwo tworzyw: temperatura cylindra i dyszy

Przetwórstwo tworzyw: temperatura… Ustawienie temperatury w cylindrze i dyszy jest ważnym czynnikiem wpływającym na ogólne warunki przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Jednym z głównych parametrów, które decydują o rozkładzie temperatury w cylindrze jest czas przebywania polimeru w układzie uplastyczniającym.

Przy krótkim czasie, czyli poniżej trzech minut oraz przy krótkim czasie cyklu i wysokiej wydajności topnienia, może dojść do konieczności wprowadzenia wyższych ustawień temperatur cylindra niż ma to miejsce w normalnych warunkach. Z kolei w odwrotnych warunkach, tj. przy długim czasie przebywania polimeru w układzie uplastyczniającym, czyli powyżej 5 minut, a także przy długim czasie cyklu i niskiej wydajności topnienia, zastosować należy niższe ustawienia temperatur, szczególnie w tylnej strefie.

W związku z tym, że uogólnienie ustawień temperatur cylindra jest skomplikowane, zaleca się rozpoczęcie pracy od płaskiego profilu i stopniowe wprowadzanie korekt w razie potrzeby.

Jeśli chodzi natomiast o temperaturę dyszy, to jest ona dobierana w taki sposób, aby umożliwić kontrolę nad wyciekaniem i krzepnięciem tworzywa. Niemniej jednak trzeba pamiętać, by jej wartość nigdy nie przekraczała 190 st. C, tak by można było zapobiec rozkładowi tworzywa – sprawa dotyczy przepływu laminarnego oraz wysokiej lepkości roztopionego polimeru, które powodują, że tworzywo przez długi czas styka się z metalem. Jeżeli przy temperaturze 190 st. C tworzywo w dyszy ulega krzepnięciu, wówczas należy poprawić izolację dyszy od tulei wtrysku lub zwiększyć jej średnicę wewnętrzną.

Jeszcze kilka praktycznych uwag.

Najłatwiejszym sposobem ustawienia właściwej temperatury jest wykorzystanie zerwania wlewka. Po obrocie ślimaka układ uplastyczniania zostaje wycofywany i wówczas dysza jest odizolowana od zimnej formy. Taki układ umożliwia ciepłu „przepływ" do końca dyszy i to bez konieczności ustawiania zbyt wysokiej temperatury. Przy okazji rozwiązanie takie zmniejsza ryzyko wyciekania z dyszy.

Gdy w grę wchodzi z kolei gorący kanał, to można zastosować analogię. Gorący kanał jest dyszą przesyłającą roztopione tworzywo z układu uplastyczniania do gniazda detalu. Stąd zalecenia dotyczące dyszy mają również zastosowanie do gorących kanałów. W szczególności należy tu pamiętać, że laminarny przepływ oraz duża lepkość roztopionego polimeru powoduje bardzo długi czas kontaktu tworzywa z metalowymi ściankami. W efekcie, aby zapobiec możliwości rozkładu polimeru, temperatura metalu w gorącym kanale nigdy nie może przekraczać 190 st. C.

Wykorzystano materiały firmy DuPont.

Czytaj więcej: