Przewężki jako ważna część układu wlewowego

Przewężki jako ważna część układu wlewowego
Przewężka jest bardzo ważną częścią układu wlewowego. Jest jego zakończeniem, przez które tworzywo dostaje się do gniazd formujących. Stąd konieczność prawidłowej budowy i funkcjonowania tego elementu.

Wszystkie typy przewężek sprawdzają się bez zarzutu podczas pracy z tworzywami poliamidowymi. Ważne zagadnienia związane z tymi elementami to ich umiejscowienie, wymiary i ilość. Zasadniczo grubość przewężki powinna wynosić od 45 do 75 proc. grubości wypraski. Dla przewężek prostokątnych ich grubość powinna stanowić 65 proc. grubości detalu, zaś szerokość przewężki powinna być równa jednej do dwóch grubości przewężki. Wymiar zakończenia nie powinien być większy niż 1 mm. Zalecana minimalna średnica przewężki tunelowej wynosi 0,7 mm, jednakże nigdy nie powinna ona przekroczyć 2,5 mm.

Długa przewężka tunelowa jest elementem krytycznym dla formy wtryskowej i konieczne jest tu unikanie typowej „konstrukcji amorficznej”. Jeśli chodzi o poliamidy wzmocnione włóknem szklanym, to tu przewężki tunelowe i punktowe mogą być stosowane pod warunkiem, że ich średnica jest większa niż 0,7 mm.

Przewężki o zbyt małym przekroju zazwyczaj powodują wzrost skurczu i pofałdowania powierzchni, a także powiększają ryzyko pękania włókien. Unikać należy stosowania przewężek punktowych o średnicy większej niż 2 mm, ponieważ utrudniają one odłamywanie wypraski od przewężki podczas zrywania.

Oceniając z kolei położenie przewężki, trzeba mieć na uwadze, że jeżeli grubość detalu jest bardzo zróżnicowana, to najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie przewężki w jej grubszym fragmencie, gdyż uprości to napełnianie i zminimalizuje ewentualne wypaczenia i pustki (jamy usadowe).

W celu zminimalizowania defektów powierzchniowych i uniknięcia wtrysku strugowego, strumień z przewężki powinien trafiać na ścianę gniazda lub na rdzeń. Przewężki nie należy jednak tak umieszczać, by strumień tworzywa uderzał bezpośrednio w rdzeń, który nie jest zamocowany w obu połówkach formy. Lokalizacja przewężki determinuje sposób położenia linii zgrzania (szwu), a tym samym kanałów odpowietrzających. W przypadku poliamidów wzmacnianych włóknem szklanym usytuowanie przewężki ma niezwykle ważne znaczenie dla zmniejszenia deformacji wypraski po jej uformowaniu i zachowania przewidzianych końcowych własności. Przyczyną tego jest skłonność włókien do ustawiania się zgodnie z kierunkiem przepływu ciekłego tworzywa.

Poniżej przykładowe rodzaje przewężek.