Puławy mocne na rynku kaprolaktamu

Puławy mocne na rynku kaprolaktamu
Zakłady Azotowe Puławy informują, że będą inwestować pomimo słabszych wyników finansowych w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Firma zachowuje też mocną pozycję w obszarze kaprolaktamu.

Wyniki finansowe Puław są niższe od poziomów uzyskiwanych w latach 2007 i 2008. Przychody ze sprzedaży spadły do 383,4 mln zł w porównaniu z 674,8 mln zł w rekordowym dla Spółki pierwszym kwartale poprzedniego roku.

- Trzeba jednak podkreślić, że w analogicznym kwartale roku ubiegłego, dzięki wyjątkowej koniunkturze, ceny produktów były rekordowo wysokie. Słabsza sprzedaż jest efektem wysokich kosztów wytworzenia, wynikających z cen gazu ziemnego w Polsce. Dodatkowo mocniejszy, niż w poprzednim kwartale, złoty osłabił możliwość konkurowania produktów Spółki na rynkach eksportowych, przyczyniając się zarazem do większego importu nawozów do Polski – tłumaczą przedstawiciele firmy.

Spółka odnotowała wyższe przychody ze sprzedaży kaprolaktamu o 11,9 proc., AdBlue (+155,3 proc.), nadtlenku wodoru (+16,6 proc.) i dwutlenku węgla (+14,9 proc.). W sektorze nawozowym sprzedaż była za to ponad dwukrotnie niższa. Jeśli chodzi o kaprolaktam, to zanotowano zwiększony popyt przy wzroście cen na rynku azjatyckim, co pozwoliło Puławom na 100 proc. wykorzystanie mocy produkcyjnych, podczas gdy wskaźnik w Europie to ok. 75 proc. Nastąpiło też wycofanie się z produkcji kaprolaktamu znaczących wytwórców z Japonii oraz Brazylii.

Zakłady Azotowe Puławy

- Będziemy kontynuować nasze inwestycje, mimo niższych wyników finansowych. Na ten rok zaplanowaliśmy wydatki na poziomie 403 mln zł - mówi Paweł Jarczewski, Prezes Puławy. - Obecnie, dla polskiego sektora chemicznego, wyzwanie stanowią bardzo wysokie ceny gazu. Podejmujemy działania, mające na celu uzyskanie cen gazu pozwalających nam na efektywne konkurowanie na rynku światowym. Spółka, mimo niższych wyników, realizuje inwestycje rozwojowe. Pozyskuje również na swoje projekty środki z dotacji unijnych. Główne wydatki w tym kwartale dotyczyły: modernizacji ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik, przebudowy kotła parowego w zakładowej elektrociepłowni, przebudowy instalacji demineralizacji wody, realizacji docelowej instalacji AdBlue, przebudowy instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku oraz modernizacji stacji sprzęgłowej.

Czytaj więcej: Rynek 830Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże