Puławy zwiększają produkcję AdBlue

Zakłady Azotowe Puławy zakończyły inwestycję pozwalającą na zwiększenie produkcji AdBlue z 30 do 100 tys. ton rocznie. Tym samym firma umocniła się na pozycji lidera wśród wytwórców tego produktu w Centralnej Europie.

AdBlue to roztwór mocznika który, w związku z unijnymi normami ograniczającymi emisję spalin, stosowany jest w nowej generacji silników Diesla wykorzystujących technologię SCR, czyli selektywnej redukcji katalitycznej. Od października 2008 r. obowiązuje nowa, bardziej restrykcyjna norma w tym zakresie (tzw. Euro V). Od ubiegłego roku obowiązuje też dla producentów i dystrybutorów AdBlue nowa norma ISO, która zastąpiła wcześniejszą normę DIN, a w praktyce wprowadza wiele rygorów związanych z obrotem. Już pojawiły się sygnały, iż wielu małych producentów i dystrybutorów nie jest w stanie dopełnić restrykcyjnych standardów dostaw tego produktu.

Puławy aktywnie sprzedają AdBlue od ok. półtora roku. Posiadają licencję na używanie i sublicencjonowanie znaku AdBlue. Dysponują własnym taborem cystern do przewozu luzem i są właścicielem paru tysięcy DPPLi (1 tonowych kontenerów). Współpracują też dystrybutorami na rynku m.in. Lotosem, Blue Solution, Kruse Chemia, Lukoilem, AS-24, Borghico, Organiką Car, Boryszewem Erg.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych AdBlue to jeden z elementów dużego programu inwestycyjnego realizowanego w spółce, którego efektem będzie też zwiększenie zdolności produkcyjnych mocznika o 270 tys. ton rocznie, a więc do ok. 1,3 mln. Takie ilości niemal w nieograniczony sposób zwiększają znaczenia Puław na rynku AdBlue.

W grudniu Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą standardów emisji spalin oraz dostępu do danych technicznych służących naprawie samochodów, czyli tzw. rozporządzenie Euro VI. Jednym z celów rozporządzenia Euro VI jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z samochodów ciężarowych i autobusów w roku 2012. Propozycja Komisji Europejskiej dąży do zredukowania emisji tlenku azotu (NOx) o 80 proc. i zanieczyszczeń pyłowych o 66 proc. w porównaniu z Euro V, którego obostrzenia prawne weszły w życie w październiku 2008 r.

Czytaj więcej: Inwestycje 718