Recykling PET w 2017 r. na stałym poziomie

Recykling PET w 2017 r. na…

Według wspólnego badania przeprowadzonego przez  branżowe stowarzyszenie Petcore Europe, w 2017 r. recykling butelek PET w Europie utrzymywał się na stałym poziomie.

Badanie przeprowadzone w wśród europejskich recyklerów PET wykazało, że z 3,3 mln ton butelek i opakowań  PET wprowadzonych na europejski rynek w 2017 r. zebrano 58,2 % - w sumie 1,92 mln ton - co stanowi wzrost o 2,9 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Z tej ilości przetworzono 1,74 mln ton, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z 1,77 mln ton w 2016 roku.

Zgodnie z oświadczeniem Petcore'a z 19 grudnia, wskaźniki zbiórki różniły się znacznie w poszczególnych regionach - od 90-95% w krajach takich jak Niemcy i Finlandia, do mniej niż 30-40% w krajach śródziemnomorskich lub w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak poinformował Petcore, na poziom odzysku wpływ miały przede wszystkim różne modele selektywnej zbiórki odpadów czy systemy kaucji i depozytów.

System kaucyjny obejmujący butelki plastikowe od lat z powodzeniem funkcjonuje w Niemczech. Dzięki kaucji wynoszącej ok. 0,25 euro poziom recyklingu PET to niemal 100 proc. Warto przypomnieć, że Unia Europejska chce uzyskać 90 proc. poziom obowiązkowego recyklingu butelek plastikowych już w 2025 r., a jednym ze środków służącym osiągnięciu tego celu ma być właśnie wprowadzenie systemu kaucji we wszystkich krajach unijnych. Za takim rozwiązaniem jest Komisja Europejska, Parlament Europejski i większość państw UE oraz producenci opakowań. Polski rząd, co prawda, już w 2017 roku zlecił wykonanie analizy możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań. Jednak obecnie, jak napisała „Rzeczpospolita” w artykule „Plastik tylko za kaucją” (6 grudnia 2018 r.), nasi eksperci argumentują, że nie wykazano związku między systemem kaucyjnym a poziomem zbieralności butelek plastikowych oraz że w Polsce byłoby to zbyt drogie.

Badanie Petcore wykazało również wzrost ilości tacek w belach PETu transparentnego, co może mieć negatywny wpływ na jakość odzyskiwanego tworzywa. Według badania udział tacek PET w belach wynosił w poszczególnych krajach od 1% do 12-18 %.

Jak twierdzi Petcore, to właśnie jakość zebranego PET wpłynęła na niewykorzystane moce produkcyjne zakładów recyklingu  wynoszące prawie 300 000 ton w całej Europie.

Petcore Europe przedstawi kompletne wyniki badania podczas swojej konferencji w Brukseli, która odbędzie się w dniach 6-7 lutego 2019 r.