Recykling - Wzrasta produkcja wyrobów PET

Recykling - Wzrasta produkcja… Szacuje się, że rocznie w Polsce wytwarzanych jest 130 tys. ton butelek PET (politereftalanu etylenu). Rynek opakowań produkowanych z PET rozwija się średnio 5–10% rocznie. W wyniku tego systematycznie wzrasta ilość zużytych opakowań. Nie sprasowane butelki błyskawicznie wypełniają składowiska odpadów i potrzeba kilkuset lat na ich całkowitą biodegradację. Ich roczna objętość przekracza 7,5 mln m3

Alternatywą dla gwałtownie rosnących na wysypiskach stert odpadów z butelek PET jest recykling materiałowy (mechaniczny). W Polsce odzyskuje się jedynie 17% tego surowca – reszta wędruje na wysypiska lub po prostu - zaśmieca nasze otoczenie. Tymczasem recykling jest rozwiązaniem ekonomicznym i najmniej uciążliwym dla środowiska.

Spółka POLOWAT, wykorzystując w pełni swą moc przerobową jest w stanie rocznie zmniejszyć ilość butelek opakowaniowych składowanych na wysypiskach o około 750 tys. m3. IMP POLOWAT Spółka z o.o., wyposażona w nowoczesną instalację o zdolności przetwórczej 18 tys. ton materiału, specjalizuje się w recyklingu odpadów opakowaniowych, głównie butelek z PET. Produktem finalnym są wysokiej czystości płatki PET, wykorzystywane m.in. do produkcji włókien poliestrowych, a także przez przemysł opakowaniowy do wytwarzania folii, taśm, czy butelek PET o przeznaczeniu gospodarczym.

Proces recyklingu w POLOWAT jest praktycznie procesem bezodpadowym, prawie neutralnym dla środowiska. Wszystkie frakcje powstającego produktu znajdują zastosowanie w przemyśle, a odpady poprzez swą wysoką wartość kaloryczną mogą stać się komponentem w produkcji paliw alternatywnych.

Zapotrzebowanie na politereftalan etylenu rośnie od kilku lat i najnowsze prognozy wskazują, że tendencja ta zostanie utrzymana. Głównym powodem jest zastępowanie szklanych opakowań do napojów butelkami PET, które są lżejsze i nietłukące. Stąd łatwość dystrybucji oraz niższe koszty. Największe zapotrzebowanie na ten polimer odnotowuje się jednak w przemyśle włókienniczym. W ostatnim dwudziestoleciu rynek PET znacznie się rozwinął, dzięki konkurencyjności w stosunku do tradycyjnych surowców: włókien naturalnych, syntetycznych oraz metalu, szkła i kartonu. Zmianom tym towarzyszył rozwój nowych technologii i wzrost wydajności produkcji, co doprowadziło do zmniejszenia kosztów wytwarzania. Przeniesienie produkcji do Azji spowodowało obniżenie kosztów uzyskania włókien PET, dzięki niskim kosztom wynagrodzeń w tym regionie świata. W przeciwieństwie do włókien, produkcja preform do butelek jest rozwijana lokalnie w zależności od specyfiki zapotrzebowania na te wyroby oraz możliwości kapitałowych i technologicznych. Duże znaczenie dla producentów PET ma również rozwój segmentu włókienniczego, którego zapotrzebowanie wynosi 65% całkowitej światowej produkcji PET.

Wielkość zużycia PET zależy od gospodarki i ekologii. Ważne jest również podejście konsumentów do ochrony środowiska, strategia władz centralnych i lokalnych w dziedzinie recyklingu i inne czynniki wpływające na rynek. W Polsce istnieją już dobrze zorganizowane związki gmin lub ośrodki miejskie, w zakresie systemu odzysku odpadów, w tym odpadów PET. Ich rozmiar jednak prowadzi do wniosku, że konieczne jest podjęcie wielu dalszych działań w zakresie regulacji prawnych oraz edukacji mającej na celu podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa.

źródło: Anna Zając, Gazeta Prawna

Czytaj więcej:
Butelki 251