Recykling butelek PET w Niemczech coraz bardziej efektywny

Recykling butelek PET w Niemczech coraz bardziej efektywny
Najnowszy raport dotyczący zużycia i recyklingu butelek PET w Niemczech jasno wskazuje, że działający tam system depozytowy przyczynił się do osiągnięcia bardzo wysokich wskaźników w zakresie recyklingu. W 2015 roku całkowity poziom recyklingu butelek PET w Niemczech wyniósł 93,5 proc., przy czym poziom zbiórki jednorazowych butelek PET działających w systemie depozytowym wyniósł 97,9 proc. Firmy działające w branży podejmują przy tym starania, aby wzrastał udział recyklatów w produkcji nowych wyrobów, czego efektem jest wzrost tego wskaźnika w porównaniu z rokiem 2013, mimo niekorzystnych relacji cenowych między PET pierwotnym a wtórnym. Proces recyklingu w przeważającej części jest prowadzony na terenie Niemiec.

- Butelki PET posiadają świetne wskaźniki recyklingu w porównaniu z innymi formami opakowań - mówi dr Isabell Schmidt, dyrektor Forum PET działającego w obrębie stowarzyszenia IK Kunststoffverpackungen, które opracowało raport.

W szczególności wzrósł poziom recyklingu opakowań w systemie depozytowym - z 97,2 proc. w roku 2013 do 97,9 proc. w roku 2015.

- To sami konsumenci utrzymują materiał w obiegu kołowym, co przekłada się na oczywiste korzyści dla środowiska - mówi Schmidt.

W niemieckim systemie zbiórki butelek PET są one w większości oddawane przez konsumentów w urządzaniach działających na zasadzie reverse vending. Sukces tego systemu sprawia, że przedstawiciele Forum PET w pełni wspierają kontynuację i rozwój tej formy zbiórki.

Przemysł rozlewniczy jest jednym z głównych zainteresowanych wykorzystaniem PET z recyklingu - ok. 34 proc. recyklatu PET wykorzystuje się do produkcji nowych butelek. Warto zaznaczyć, że udział recyklatu PET w produkcji nowych opakowań wzrósł z 24 proc. (2013) do 26 proc. (2015), mimo iż różnica w cenie pierwotnego i wtórnego PET spadła w tym czasie o 46 proc.

- Chętnie zobaczylibyśmy większy udział recyklatów PET w nowych butelkach, musimy jednak docenić wysiłki producentów, którzy doświadczają niekorzystnych trendów cenowych - mówi Isabell Schmidt. - Jak widać, branża mocno wspiera ideę zrównoważonego rozwoju.

Zdaniem autorów raportu, dalszy wzrost poziomu recyklingu PET jest tylko kwestią czasu, zwłaszcza, że wciąż wzrastają moce przetwórcze w tym zakresie. Ponadto zachęcać może do tego niższa zmienność cenowa recyklatów PET.

Z raportu wynika, iż wbrew popularnym w Niemczech opiniom, recykling butelek PET z tamtejszego rynku odbywa się głównie w Niemczech (2015: 80 proc.). Pozostałą część odpadów eksportowano do krajów ościennych, przy czym zjawisko to ma tendencję spadkową.