Recykling chemiczny wkracza w kluczową fazę

Recykling chemiczny wkracza…

Obecnie na całym świecie działa ponad 40 zakładów recyklingu chemicznego, a planowanych jest ponad 100 kolejnych projektów. Realizacja projektów i prawodawstwo UE sprawią, że rynek recyklingu chemicznego wejdzie w najbliższych latach w kluczową fazę. To jeden z wniosków najnowszego raportu rynkowego Ecoprog.

W ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat wdrażanie recyklingu chemicznego znajdzie się w decydującej fazie. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, według inżynierów projektu, prawie 50 nowych zakładów recyklingu chemicznego ma zacząć działać w nadchodzących latach, z czego ponad połowa znajduje się w Europie. Proces ten pokaże, czy rozwiązania technologiczne uda się wdrożyć zgodnie z planem - i przy oczekiwanych kosztach.

Decyzja w sprawie podstaw prawnych jest równie ważna, szczególnie w UE. Jeśli obliczenie poziomu recyklingu w rozumieniu "Fuel Use Exempt", które jest metodologią obliczeniową stosowaną przez przemysł chemiczny, ugruntowałoby się, pozwoliłoby to na przykład na zaliczenie zużytego oleju pirolitycznego, o praktycznie takiej samej masie, jako tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Jednocześnie możliwe byłoby "rozcieńczanie" oleju pirolitycznego benzyną ciężką produkowaną z surowców kopalnych w ramach procesów produkcyjnych na większą skalę. Miałoby to również skutki techniczne, takie jak wyższe tolerancje dotyczące zanieczyszczeń.

Inna możliwą do stosowania metodą jest proporcjonalny (średnia krocząca) bilans masy, która przypisuje wszystkim produktom wyjściowym procesu recyklingu - energii, paliwu, polimerom i pozostałościom - taki sam stosunek zawartości surowców wtórnych jak w mieszaninie wsadowej. W przypadku zastosowania metodologii "średniej kroczącej", jak twierdzą w szczególności stowarzyszenia ekologiczne i branża recyklingu, kwota obliczonych ilości często nie byłaby nawet w połowie tak wysoka w rzeczywistości.

W związku z tym metoda wyliczania ma duże znaczenie ekonomiczne, biorąc pod uwagę, że debata na ten temat jest obecnie prowadzona w UE, przede wszystkim poprzez decyzję w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP).

Mając na uwadze nadal wysoką aktywność na rynku recyklingu chemicznego, Ecoprog zaktualizował swój raport rynkowy dotyczący recyklingu chemicznego w jego trzeciej edycji. W ten sposób po raz pierwszy niektóre projekty zostały usunięte ze śledzenia ze względu na brak widocznych postępów.

W sumie badanie rynku obejmuje ponad 40 aktywnych zakładów i ponad 100 projektów recyklingu chemicznego, z których prawie 20 jest w trakcie budowy. W sumie liczba aktywnych zakładów oraz zakładów w budowie ponownie wzrosła w porównaniu z danymi z ubiegłego roku.

Raport rynkowy Ecoprog "Recykling chemiczny 2024" analizuje podstawy techniczne, czynniki rynkowe, status rozwoju, aktywa zakładu, projekty i konkurencję w dziedzinie recyklingu chemicznego na całym świecie. Badanie jest dostępne na stronie www.ecoprog.com.


recykling chemiczny

zdjęcie: http://depositphotos.com/pl


Czytaj więcej:
Recykling 1047