Recykling etykiet

Recykling etykiet
Firma UPM Raflatac rozwija swój program o nazwie RafCycle.

Jest to program recyklingu etykietowych produktów ubocznych. Oprócz zmniejszania ilości składowanych odpadów zapewnia korzyści drukarniom, firmom pakującym i całej branży etykietowej. RafCycle minimalizuje zapotrzebowanie na surowce poprzez oferowanie rozwiązania zarządzania odpadami w tzw. zamkniętej pętli. Oznacza to, że produkty i odpady mogą zostać ponownie przetworzone w surowiec. Odpady, o których mowa, to pozostałości z procesu powlekania i cięcia, z procesu drukowania i wykrawania, odpady ażurowe, a także zużyty podkład pozostały po kończącym cykl procesie nakładania etykiet.

Gdyby nie RafCycle, to odpady te zostałyby spalone lub wywiezione na wysypisko. Przetworzone odpady etykietowe mogą zostać wykorzystane jako jeden z trzech produktów końcowych: materiał kompozytowy UPM ProFi, energia lub papier.

Uczestnictwo w programie, to nie tylko mniejsze koszty usuwania odpadów, ale też szansa na zysk. Oto bowiem w 2011 r. jedna tona zużytego podkładu etykietowego przekazana do recyklingu była warta 370 euro.

Odpady etykietowe mogą być także spalane, a program pozyskiwania energii zapewnia wydajną i bezpieczną dla środowiska alternatywę wobec konwencjonalnych sposobów spalania. Odpady są wykorzystywane do wytwarzania ciepła i energii w elektrowniach. Metoda pozyskiwania energii w taki właśnie sposób jest obecnie stosowana w dwóch elektrowniach UPM: w Niemczech i w Finlandii.

Jeśli chodzi natomiast o produkcję UPM ProFi, to jest to materiał kompozytowy tworzyw i drewna. Produkty z gamy UPM ProFi służą m.in. do pokrywania tarasów i elewacji. Dzięki swej trwałości stanowią alternatywę dla tradycyjnych okładzin, a ponadto są bardziej przyjazne środowisku niż drewno tropikalne.

RafCycle