Recykling jest trendy

Recykling jest trendy
Według oficjalnych statystyk, przeciętny Europejczyk, zużywa 14 ton zasobów naturalnych i wytwarza 5 ton odpadów rocznie. Wspólnotowe przepisy muszą więc regulować gospodarowanie zasobami.

Unijna dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania środków „na rzecz promowania wysokiej jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, przyjmowania w tym celu selektywnej zbiórki, tak aby spełnić niezbędne normy jakości dla właściwych sektorów recyklingu” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. Artykuł 11).

Obecna polityka Komisji Europejskiej kładzie większy nacisk na ponowne użycie, regenerację o raz recykling surowców i materiałów. Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Holandia, Niemcy i Szwecja zlikwidowały już większość swoich wysypisk, faworyzując spalanie, odzysk i kompostownie.

Tymczasem, wg Eurostat, w Polsce, wciąż trafia na składowiska, aż 73 % odpadów komunalnych, a jednocześnie 18% podlega recyklingowi. Sektor recyklingu ma więc w Polsce bardzo szerokie pole do rozwoju, a jego zagospodarowanie jest nadal palącą potrzebą.

Jak niezwykle istotnym i „na czasie” zagadnieniem jest recykling, przekonamy się również podczas jubileuszowej edycji Targów Plastpol. Wśród przedstawicieli bardzo licznie reprezentowanej branży recyklingu, na targach będzie można spotkać się z przedstawicielami firmy Plasmaq. Portugalczycy przyjeżdżają na Plastpol już po raz trzeci, aby zaprezentować efekty swoich ciągłych dążeń do innowacji w dziedzinie konstrukcji maszyn do recyklingu.

plasmaq


Działający od ponad 30 lat w branży ekologicznej producent, dzięki ciągłemu rozwojowi i poszukiwaniom nowoczesnych technologii, oferuje wiele możliwości inwestycji zarówno w sektorze odzysku tworzyw jak i produkcji paliw alternatywnych. Przedstawiciele firmy chętnie odpowiedzą również o powstającej właśnie w podwarszawskiej siedzibie firmy AGD Pasterski, wysoce nowoczesnej, uniwersalnej i energooszczędnej linii do recyklingu PP typu rafia.

Obie firmy zapraszają do odwiedzania stoisk 26 i 28, w hali D. Natomiast w październiku br., będą oczekiwać na zwiedzających w Düsseldorfie, na stoiskach 10. H18 (Plasmaq) oraz 7.2. D11 (AGD Pasterski), licząc na owocne rozmowy podczas tegorocznej edycji K-Show.

Czytaj więcej: Recykling 744

Regranulaty PP rafia, włókna syntetyczne
 

Aktualizacja

Regranulaty PP rafia, włókna syntetyczne, detale z wtrysku, dystrybucja maszyn do recyklingu

Polska


Reportaże

Forum

Jackoos_899

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-09-16

Iebm

Kilka pytań dotyczących procesu wtryskowego i wtryskarek. 2021-09-01

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Bentor

Własna firma produkcyjna 2021-06-04

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09