Recykling szkła opakowaniowego w Europie rośnie

Recykling szkła opakowaniowego… Gospodarstwa domowe odzyskują obecnie ponad dwie trzecie opakowań szklanych.

Zgodnie z najnowszymi danymi stowarzyszenia FEVE (Europejska Federacja Producentów Opakowań Szklanych) ilość poddawanego recyklingowi szkła z gospodarstw domowych wzrosła w Europie do nowego najwyższego poziomu 67 proc. w 2009 przy około 25 miliardach zebranych butelek i słoików. Potwierdzając stabilny trend rosnący w ostatnich latach, wzrost ten odzwierciedla coraz większą świadomość środowiskową konsumentów oraz starania ze strony rządów i Komisji Europejskiej na rzecz poprawy modeli zbiórki i odzysku szkła.

Nowe dane pokazują, że 11 krajów poddaje recyklingowi ponad 75 proc. szkła. Prym wiodą Szwecja, Szwajcaria, Austria, Belgia i Holandia, osiągając imponujący wynik ponad 90 proc. Jeśli chodzi o Polskę, konsumpcja opakowań szklanych ukształtowała się na poziomie 1 018 969 ton, podczas gdy zebranych do recyklingu ton metrycznych opakowań szklanych było 446 303. Oznacza to, że stopa recyklingu szkła w Polsce kształtuje się na poziomie 43,8 proc., co daje nam dziewiąte miejsce w Europie.

Wiodący producent opakowań szklanych i członek FEVE, firma O-I – będąca liderem na polskim rynku i największy światowy nabywca szkła z odzysku - rocznie zużywa prawie 5 mln ton do produkcji nowych opakowań. - Fakt, że stopa recyklingu w Europie kolejny raz wzrosła to dobra wiadomość dla branży opakowań szklanych. Zwiększając proporcje używanej stłuczki szklanej, szkła z surowców wtórnych, możemy zmniejszyć zużycie energii i oferować produkt jeszcze bardziej ekologiczny - mówi Jose Lorente, Prezes O-I Europa.

Gospodarstwa domowe odzyskują obecnie ponad dwie trzecie opakowań szklanych.


Przetopienie stłuczki zabiera mniej energii niż przetopienie surowców. Każde 10 proc. użytej stłuczki to zmniejszenie emisji CO2 o 5 proc. i zużycia energii o 3 proc. - oprócz zaoszczędzonej energii, którą pochłonęłoby wydobycie i przetworzenie surowców.

Prosty proces pozwala poddać szklaną butelkę recyklingowi i w ciągu 30 dni przerobić na nowy pojemnik szklany dokładnie tej samej jakości, co sprawia, że szkło to jedyny materiał, który umożliwia rzeczywisty recykling „od kołyski do kołyski”. Wyróżnia się w ten sposób na tle pozostałych materiałów opakowaniowych, w których przypadku recykling wiąże się ze spadkiem jakości.

W 2010 roku firma O-I przeprowadziła ocenę cyklu życia (LCA) szkła, śledząc pełny cykl życia opakowania - od wydobycia surowców po ponowne użycie lub recykling pojemnika. Korzystając z publicznie dostępnych danych na temat produkcji aluminium i tworzyw PET, wykazano, że szkło ma najkorzystniejszy ślad węglowy.

Choć szkło ze swojej natury jest materiałem przyjaznym dla środowiska, firma O-I chce zwiększyć nacisk na zrównoważony rozwój i postawiła sobie ambitne cele do zrealizowania do roku 2017, w tym zwiększenie udziału używanego szkła z odzysku do 60 proc. - Przy produkcji nowego szkła jesteśmy w stanie wykorzystać do 90 proc. stłuczki — w zależności od koloru produkowanego szkła — ale powodzenie naszych planów zależy od dostępności w Europie dobrej jakości stłuczki szklanej sortowanej według kolorów — mówi Piotr Michalski, Marketing Manager O-I na obszar Europy Północno – Wschodniej.

Cel zwiększenia wykorzystania stłuczki współgra z zamierzeniem Komisji Europejskiej, aby uczynić z Unii Europejskiej „gospodarkę okrężną”, gdzie recykling jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia ilości odpadów, i gdzie odpady są traktowane jako cenny zasób. W związku z tymi planami uchwalone zostały dyrektywy nakładające na rządy obowiązek zwiększenia stopy recyklingu aby wspierać ograniczanie zapotrzebowania na surowce podstawowe, zwiększanie ponownego wykorzystania wartościowych materiałów i redukcję zużycia energii.

Czytaj więcej:
Szkło 40