Relacja wideo z Polish Chemical Forum 2013

Relacja wideo z Polish Chemical… Tegoroczna edycja Polish Chemical Forum - spotkania zorganizowanego przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego - odbyła się 26 listopada w warszawskim hotelu Sheraton. W konferencji wzięli udział przedstawiciele czołowych polskich spółek oraz instytucji działających w sektorze chemicznym.

W trzech panelach dyskusyjnych goście poruszali kwestie związane z kierunkami rozwoju branży, rozpatrywali główne problemy i zagrożenia stojące przed polską chemią, wskazywali na ostatnie sukcesy oraz zastanawiali się nad rolą, jaką państwo powinno odgrywać w rozwoju sektora. Nie zabrakło refleksji nad potrzebami polskich firm chemicznych oraz inwestycjami, które mogłyby znacząco poprawić polski bilans handlowy z zagranicą oraz ułatwiłyby działalność branży chemicznej. Osobne miejsce poświęcono surowcom, a zwłaszcza kwestii gazu ziemnego, szansom na komercyjne wykorzystanie gazu łupkowego w Polsce oraz problemowi transportu surowców dla chemii.

Więcej o najważniejszych problemach polskiej chemii opowiadają nasi rozmówcy w relacji wideo z konferencji.


Czytaj więcej:
Relacja 185
Ropa 58
Wideo 168