Relacja z Seminarium Technicznego Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego

Relacja z Seminarium Technicznego…
Innowacyjne technologie do wytłaczania folii opakowaniowej oraz przegląd technologii kompaundowania, to tematy seminarium szkoleniowego, które odbyło się w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób.

Wydarzenie odbyło się w Hotelu Mariott. Zorganizował je Włoski Instytut Handlu Zagranicznego, będący Sekcją Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej wspólnie z włoskim Stowarzyszeniem Producentów Maszyn do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Assocomaplast oraz we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Kilkugodzinne seminarium poprowadził Gianmarco Cortivo, jeden z najlepszych technicznych doradców we Włoszech, prowadzący na całym świecie specjalistyczne warsztaty na temat badań polimerów, ekstruzji folii, rur z tworzyw sztucznych, blow molding, recyklingu.

Celem warszawskiego spotkania była promocja włoskich urządzeń i linii do przetwórstwa tworzyw sztucznych, które plasują się w światowej czołówce zarówno pod względem produkcji jak i eksportu. Podczas seminarium zaprezentowano tematy związane z ekstruzją folii opakowaniowej oraz kompaundingiem. Przedstawiono również aktualną sytuacja na rynku polimerów do produkcji folii opakowaniowej.

Wpisz tytuł dla obrazu

Ponadto szczegółowo omówiono zagadnienia techniczne związane z surowcami i innowacyjnymi technologiami takie jak: kryteria wyboru polimerów w zależności od rodzaju folii i jej zastosowań, technologie wytłaczania folii rozdmuchiwanej i wylewanej, oprzyrządowanie do produkcji folii jedno i wielowarstwowej, automatyzacja linii wytłaczarkowych, testy jakości i normy. Zwrócono też uwagę na technologie kompaundowania oraz przybliżono różnego typu kompaundy, TPE, technologie do produkcji kompaundów, a także wady i zalety ich stosowania.

Pierwsza część seminarium poświęcona była foliom opakowaniowym. Mówiono o technologii folii rozdmuchiwanej. Polega ona na przetwarzaniu granulatu lub peletów, żywic termoplastycznych w folię o grubości 10 - 250 mikronów poprzez uplastycznienie - stopienie granulek w wytłaczarce, kształtowanie stopu w okrągłej głowicy szczelinowej w celu utworzenia rury o cienkich ściankach, rozdmuchiwanie rury o cienkich ściankach w celu uzyskania „pęcherza”, chłodzenie „pęcherza”, a także jego złożenie i utworzenie rękawa oraz w końcu zebranie rękawa na zwoju lub szpuli.

Gianmarco Cortivo omówił wszystkie składowe linii, za pomocą której możliwa jest produkcja folii opakowaniowej. Przedstawił takie elementy jak:
- układ zasilania (objętościowy, wagowy, układ mieszania),
- zasobnik (lej zasypowy),
- wytłaczarka: ślimak, cylinder, adapter,
- zestaw filtr/sito, zmieniarka filtrów,
- głowica, dysza, pierścień chłodzący, rozdmuchiwarka,
- wieża kształtująca
- rama składająca
- wałki zaciskowe, układ odprowadzania (odciągania)
- urządzenia testowe on-line (grubość, szerokość, otwory, żele, czarne plamki).