Relacja z Seminarium Technicznego Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego

Na spotkaniu zaprezentowano szczegółową budowę linii do folii jednowarstwowej i wielowarstwowej. Sporo czasu poświęcono też funkcjom spełnianym przez wytłaczarki. Analizowano takie czynności wykonywane przez te maszyny jak przenoszenie granulatu na gwint ślimaka, ściskanie litych granulatu i usuwanie powietrza, topienie granulatu, mieszanie roztopionego granulatu w celu uzyskania maksymalnie jednorodnej masy (homogenizacja), wytwarzanie żądanej temperatury topnienia, a także wytwarzanie żądanego ciśnienia zapewniającego przepływ stopionego granulatu.

Rodzaje wytłaczarek jakie poddano omówieniu to konwencjonalne, jednoślimakowe lub ze ślimakiem barierowym z gładkim cylindrem oraz wytłaczarki jednoślimakowe z wymuszonym zasilaniem i rowkowanym cylindrem. Typowa wytłaczarka do linii folii rozdmuchiwanej to taka z cylindrem gładkim lub rowkowanym lub też trójstrefowy ślimak, ewentualnie ślimak barierowy z częściami mieszającymi lub bez nich.

Pewną część swojego wykładu Gianmarco Cortivo przeznaczył na scharakteryzowanie linii do folii wielowarstwowej. Przytoczona przez najnowsza linia do współwytłaczania powinna obejmować zasilanie i dozowanie, wytłaczanie, sterowanie elektryczne, formowanie, chłodzenie, kształtowanie, odprowadzanie, nawijanie, automatykę.

Wpisz tytuł dla obrazu


Wpisz tytuł dla obrazu

Trzpień spiralny w takiej linii powinny wyróżniać takie właściwości jak niska tolerancja na wewnętrzne luki, krótki odcinek dla różnych warstw po połączeniu, ograniczenie wystawienie na działanie termiczne dla wrażliwych polimerów, niskie ciśnienie cienkich warstw oraz brak zmiany kierunku po elementach spiralnych.

Końcowa część wykładu poświęcona była omówieniu zagadnienia jakim jest technologia folii wylewanej. Polega ona na przekształceniu granulatu lub peletów żywic termoplastycznych w folię o grubości 10 - 60 mikronów. Obejmuje stopienie granulatu w wytłaczarce, kształtowanie stopu w płaskiej głowicy szczelinowej w celu utworzenia płaskiej folii, chłodzenie folii na bębnie chłodzącym oraz rozciąganie folii w kierunku wzdłużnym z wysoką prędkością i w ostatnim etapie zbieranie folii na wałkach.

Typową linię do wielowarstwowej folii wylewanej można zobaczyć poniżej:

Wpisz tytuł dla obrazu

Na kolejnym rysunku zamieszczono z kolei typową linię do folii wylewanej współwytłaczanej

Wpisz tytuł dla obrazu