Rola i znaczenie układów wlewowych

Oprócz sposobu poprowadzenia kanałów, ważny jest również ich przekrój poprzeczny. Wybór przekroju poprzecznego kanału ma zasadniczy w wpływ na wykorzystanie tego przekroju przez płynące tworzywo, a tym samym na spadki temperatury i ciśnienia. Najlepszym przekrojem dla płynącego tworzywa jest przekrój kołowy i w dalszej kolejności paraboliczny (trapezowy z zaokrąglonymi krawędziami). Nieco gorszym przekrojem ale też stosowanym jest trapezowy. przekroje niezalecane to półokrągły i trapezowy spłaszczony.

W przypadku formy jednokrotnej tworzywo jest doprowadzone bezpośrednio z tulei wlewowej do gniazda lub również przez niewielkiej długości kanał doprowadzający i przewężkę. Sposób doprowadzenia tworzywa do gniazda formy jednokrotnej bezpośrednio z tulei wlewowej został przedstawiony na rysunkach poniżej. Na pierwszym z nich zaprezentowano wlew bezpośredni do gniazda formującego stosowany w formach jednogniazdowych (po lewej stronie) oraz formę jednogniazdową z wlewem bezpośrednim wraz z wypraską. Drugi obraz to wlewek zimnokanałowej formy wtryskowej czterogniazdowej z dodatkową płaszczyzną podziału.

Wlew bezpośredni do gniazda formującego stosowany w formach jednogniazdowych (po lewej stronie) oraz forma jednogniazdowa z wlewem bezpośrednim wraz z wypraską


Wlewek zimnokanałowej formy wtryskowej czterogniazdowej z dodatkową płaszczyzną podziału

Ostatnim elementem układu wlewowego jest przewężka. Jest ona zakończeniem kanału wlewowego o przekroju poprzecznym dużo mniejszym od przekroju poprzecznego kanału wlewowego i o odpowiedniej długości. Przewężka spełnia kilka funkcji. Najważniejsze z nich to zatrzymanie nadmiernie ochłodzonego tworzywa, lokalne podgrzanie tworzywa przez zwiększenie jego prędkości przepływu oraz ułatwienie oddzielenia układu wlewowego od wyrobu,

Odpowiedni dobór przewężki kształtuje przepływ tworzywa i sposób wypełniania gniazda formującego. W miejscu, w którym tworzywo jest doprowadzane do gniazda formującego mamy punkt wtrysku. W zależności od wymagań gniazdo formujące może mieć jeden lub więcej punktów wtrysku. Generalnie jednak występuje jeden punkt wtrysku. W przypadku dużego wyrobu lub w przypadku gdy przetwórcy zależy na skróceniu czasu wtrysku stosuje się więcej punktów wtrysku. Stosowanie wielu punków wtrysku oprócz zalet ma jedną podstawową wadę. Jest nią powstawanie linii łączenia płynących strug tworzywa. Wpływa to bezpośrednio na pogorszenie właściwości wytrzymałościowych wyprasek.

Do przewężek krawędziowych, które zostają oddzielone od wyprasek podczas usuwania z formy należą przewężki tunelowe i tunelowe zakrzywione. Przewężki tego typu mogą być stosowane dla tworzyw wystarczająco sprężystych, tak aby możliwe było ich wyciąganie bez niebezpieczeństwa pękania, np. dla polietylenu i polipropylenu.

Usuwanie wyprasek z formy jest możliwe do zrealizowania na szereg różnych sposobów. Ogólnie usuwanie wyprasek realizowane jest głównie metodą mechaniczną. Oznacza to usuwanie za pomocą wypychaczy, listwy spychającej lub płyty spychającej. Inne sposoby usuwania wypraski to choćby usuwanie przy pomocy sprężonego powietrza, metody łączone, a także usuwanie dwu i wieloetapowe.

Korzystano m.in z materiałów dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej.

Czytaj więcej: Forma 40 Technologie 458