Rola opakowań w emisji dwutlenku węgla

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do środowiska naturalnego i efekt cieplarniany to jedne z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. Warto więc zastanowić się jaka jest rola opakowań w emisji CO2. Analizy pokazują, że udział opakowań w łącznej emisji CO2 jest dość znikomy i stanowi udział w wysokości 1 proc.

Informacje na temat związków opakowań z emisją CO2 przywołuje firma Model Opakowania. Powołuje się ona stanowisko Andreasa Detzela z Instytutu Badań Energii i Środowiska Naturalnego (IFEU) w Heidelbergu, który niedawno zaprezentował referat dotyczący tzw. ślad węglowego i roli opakowań w emisji dwutlenku węgla.

Jak poinformował Detzel, Niemcy wypuszczają do atmosfery każdego roku około 900 mln ton CO2, w czym wyraźnie wyprzedzają Francję (ok. 400 mln ton) i oczywiście Polskę. Nie osiągają jednak wartości emitowanych w USA (5800 mln ton) lub w Chinach (4800 mln ton). Jeśli chodzi o nasz kraj, to Komisja Europejska obcięła oczekiwane przez Polskę limity i zamiast oczekiwanych 284,6 mln ton CO2, będziemy mogli w latach 2008-2012 wyemitować jedynie 208,5 mln ton, czyli o prawie 27 proc. mniej niż założono.

Emisja CO2 przeliczona na jednego obywatela Niemiec wynosi w przybliżeniu 11 ton rocznie. W USA jest to 19 ton, w Chinach 4 tony. W Polsce poziom ten wynosi nieco powyżej 5 ton na mieszkańca.

Większość emitowanego CO2 pochodzi z elektrowni (43 proc.), do pozostałej emisji przyczyniają się: transport (20 proc.), gospodarstwa domowe (15 proc.) oraz tzw. ogrzewanie przemysłowe (15 proc.).

Każdy użytkownik, ogrzewając swoje mieszkanie i korzystając z ciepłej wody, wypuszcza do atmosfery 1,97 ton CO2 w ciągu roku. Kolejne 1,56 ton wydobywa się wraz ze spalinami z jego samochodu. W wyniku pozostałych indywidualnych działań, użytkownik przyczynia się do wzrostu CO2 w powietrzu maksymalnie o 2,75 ton.

Carbon Footprint, czyli inaczej ślad węglowy, jest wspólnie określany dla większości emisji gazów przeliczonych na produkty lub usługi, które powstają jako wynik różnych działań poszczególnych użytkowników lub całych państw.

Czytaj więcej: Ekologia 245 Opakowania 1103