Rola uszczelek w działaniu maszyn

Warto tez wiedzieć jak zachować się w przypadku montażu dwuczęściowych zespołów uszczelniających tłok. Jako pomoc montażowa szczególnie przydatne okazują się w takiej sytuacji taśmy montażowe z nylonu odpornego na rozrywanie. Mogą być one stosowane dla uszczelek z PTFE począwszy od średnicy 100 mm. W każdym przypadku należy unikać lokalnego nadmiernego rozciągnięcia pierścienia kształtowego z PTFE.

Wymagane rozciągnięcie pierścienia kształtowego z PTFE można ułatwić podgrzewając go przed montażem do temperatury maksymalnej 60 – 80 st. C. Pierścień ten można kalibrować przy pomocy tulejki kalibrującej lub, jeśli istnieją wystarczająco długie pochylenia wejściowe bezpośrednio w otworze cylindra.

Cyrkulacja oleju hydraulicznego w obszarze elementów uszczelniających jest niewielka. Dlatego duże znaczenie mają zanieczyszczenia przedostające się bezpośrednio do obszaru elementów uszczelniających oraz powstające na miejscu w wyniku starzenia oleju. Zatem niezbędnym przedsięwzięciem jest staranne oczyszczenie oleju hydraulicznego przy pierwszym montażu oraz po zakończeniu prac naprawczych i konserwacyjnych.

Zanieczyszczenia mogą osadzać się w materiale uszczelniającym i powodować uszkodzenia metalicznych powierzchni współpracujących. Podczas dalszej pracy uszkodzone powierzchnie niszczą z kolei elementy uszczelniające.

Zależnie od wielkości ciał obcych uszczelka może ulec bezpośredniemu uszkodzeniu na skutek ścierania. Jeśli np. z powodu podwyższonego tarcia w obszarze stykających się powierzchni tworzą się większe ilości produktów utleniania medium hydraulicznego, to działają one tak samo jak cząstki zanieczyszczeń powodujące ścieranie. Współczynnik tarcia jest przy tym bezpośrednio związany ze stanem starzenia oleju.

Dla wyeliminowania przedostawania się ciał obcych z zewnątrz do układu stosowane są zgarniacze zanieczyszczeń. Bezusterkowe działanie zgarniaczy powinno być kontrolowane podczas przeprowadzanych prac naprawczych i konserwacyjnych. Przy wymianie uszczelek należy generalnie wymieniać także zgarniacze.

Mechaniczne uszkodzenia tłoczyska, do jakich może dochodzić przy nieprawidłowej wymianie form na dźwigarach wtryskarki, wpływają w dużym stopniu negatywnie na funkcjonalność systemu uszczelnień. Poprzez zabezpieczanie dźwigarów (tłoczysk) przy wymianie form unika się dodatkowych przestojów wynikających z koniecznych, pracochłonnych prac naprawczych.

Czytaj więcej: Wtryskarki 442