Rosja inwestuje w produkcję poliolefin

Rosja inwestuje w produkcję poliolefin
Ricoal zamierza wybudować zakłady chemiczne produkujące polietylen, polipropylen, kwas octowy oraz bezwodnik kwasu octowego regionie Rostowa nad Donem. Koszt inwestycji jest szacowany na 2 mld euro, z których 85 proc. ma być finansowanych z pożyczek bankowych.

W pierwszej fazie projektu firma zamierza produkować metanol, prąd oraz kwas siarkowy. W drugiej fazie zostanie wybudowana instalacja do produkcji poliolefin, kwasu octowego oraz bezwodnika kwasu octowego.

Ponadto zamierzeniem firmy jest również zagospodarowanie produktów ubocznych, takich jak np. parafina czy materiały budowlane pochodzące z popiołu i odpadów żużla.

Zakłady będą przetwarzać do 1,5 mln ton węgla oraz 1,6 mld m3 gazu rocznie. Będą w stanie wyprodukować rocznie 269 tys. ton polietylenu, 333 tys. ton polipropylenu, 122 tys. ton kwasu octowego oraz 100 tys. ton bezwodnika kwasu octowego. Produkty mają zarówno zaspokajać potrzeby miejscowe, jak i trafiać do krajów sąsiadujących - na Ukrainę, do Kazachstanu i Turcji.