Rośnie rynek kauczuku syntetycznego

Rośnie rynek kauczuku syntetycznego
Z najnowszego raportu opublikowanego przez agencję Transparency Market Research wynika, iż rynek kauczuku syntetycznego, którego wartość w 2014 roku szacowano na 29,1 mld dol., w ciągu najbliższych ośmiu lat wzrośnie o ponad 50 proc., osiągając w 2023 roku wartość ponad 45,7 mld dol. Oznacza to, że w okresie 2015-2023 średnioroczne tempo wzrostu sektora wyniesie 5,1 proc.

Różne odmiany kauczuku syntetycznego stanowią ważną alternatywę dla kauczuku naturalnego. Ich popularność wynika z kilku powodów. Duże znaczenie ma tutaj między innymi wysoka niestabilność cen kauczuku naturalnego, powodowana przez niewystarczającą podaż związaną dostępnością surowca, niedostępnością plantacji i długością transportu czy gwałtownie rosnącym popytem na kauczuk. Aby uniknąć tych niedogodności wielu producentów postawiło dziś na kauczuk syntetyczny, co wydatnie przełożyło się na osiągane zyski.

Największą grupę kauczuków syntetycznych stanowią kauczuki styrenowo-butadienowe (SBR), których udział w rynku szacuje się na 30 proc. (2014). Kauczuk SBR to kopolimer, w którym proporcje wagowe styrenu i butadienu wynoszą 3:1. Materiał ten odznacza się wysoką zdolnością do przetwarzania, dobrymi właściwościami starzeniowymi i odpornością na ścieranie. Choć podstawowym zastosowaniem są opony samochodowe - gdzie mieszany jest z kauczukiem naturalnym - to używany jest także w przenośnikach taśmowych, uszczelkach, wężach, płytkach podłogowych, a także w produkcji obuwia i klejów.

Jak jednak przewidują eksperci Transparency Market Research, pod względem przewidywanego tempa rozwoju zwycięzcą w najbliższych latach okaże się prawdopodobnie druga najważniejsza odmiana kauczuku syntetycznego - kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (NBR). Stosowany jest on także w branży samochodowej oraz w różnych aplikacjach przemysłowych.

Choć kauczuk syntetyczny znajduje sporo zastosowań, podstawowym jest produkcja opon samochodowych - aplikacja ta obejmuje ponad połowę udziałów w rynku. W nachodzących latach będzie to także najszybciej rozwijający się sektor rynku, którego średnioroczne tempo wzrostu szacuje się na poziomie 4,3 proc. Wzrost wartości rynku wiąże się m.in. z rosnącym zapotrzebowaniem na opony, zwłaszcza opony ekologiczne, których stosowanie jest forsowane przez regulacje prawne.

Do najbardziej liczących się graczy na rynku kauczuku syntetycznego należą takie firmy jak: Lanxess, Sinopec, CNPC, KUMHO Petrochemical, TSRC Corp., Asahi Kasei Corp., ExxonMobil, DuPont, Dynasol Elastomers, Sumitomo Chemical, Dow Chemical czy Versalis.