Rozmowa video: Daniel Chojnacki, ekspert gospodarki odpadami

Rozmowa video: Daniel Chojnacki, ekspert gospodarki odpadami
Przedstawiamy rozmowę z Danielem Chojnackim, ekspertem od spraw zarządzania odpadami komunalnymi.

Daniel Chojnacki pracuje w kancelarii prawnej DZP. Specjalizuje się w zakresie krajowego i europejskiego prawa z zakresu ochrony środowiska. Jest też doradcą w dziedzinie zarządzania odpadami. Był jednym z prelegentów niedawnej konferencji IdentiPlast 2012, która odbyła się w Warszawie. W trakcie wydarzenia wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom prawnym dotyczącym odpadów tworzyw sztucznych oraz ekonomicznym perspektywom rysującym się przed tym zagadnieniem.

Z naszym rozmówcą dyskutowaliśmy o regulacjach przyjętych w Polsce. Ich istocie i wpływie, jakie wywołają na rodzimy krajobraz. Wiadomo bowiem, że przebudowa systemu gospodarowania odpadami oraz szeroki zakres zadań nałożonych na samorządy, to najważniejsze wyzwania związane z nowymi aktami prawnymi. To, czy uda się im sprostać będzie zależało także od należytej wiedzy wszystkich uczestników rynku.