Rozmowa video: Kazimierz Borkowski, IdentiPlast 2012

Rozmowa video: Kazimierz Borkowski, IdentiPlast 2012
Prezentujemy rozmowę z Kazimierzem Borkowskim, dyrektorem stowarzyszenia PlasticsEurope Polska.

Rozmowa jest podsumowaniem niedawnej konferencji IdentiPlast, którą 6-7 listopada w Warszawie zorganizowała europejska centrala PlasticsEurope.

Dziesiąta odsłona konferencji, pierwszy raz odbywająca się w Polsce, zgromadziła blisko 200 ekspertów z całego świata z dziedziny zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Byli to zarówno przedstawiciele biznesu, jak też nauki, organizacji branżowych i biurokracji Unii Europejskiej.

Podczas konferencji odbyły się dwie ożywione dyskusje panelowe. W pierwszej rozważano, czy realne zaniechanie składowania odpadów tworzyw sztucznych na składowiskach do 2020 r. jest możliwe. Dyskutowano m.in. na temat metod prowadzących do osiągnięcia tego celu. Druga z debat poświęcona była syndromowi NIMBY i sposobom, w jakim różne kraje radzą sobie z tym problemem. NIMBY (akronim ang. Not In My Back Yard - "nie na moim podwórku") oznacza postawy osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji, w tym kontekście związanych z gospodarką odpadami, w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć nie zaprzeczają, że są one potrzebne w ogóle.