Rozmowa video: Prof. Stanisław Tkaczyk, COBRO

Rozmowa video: Prof. Stanisław Tkaczyk, COBRO
Prezentujemy rozmowę z prof. Stanisławem Tkaczykiem, dyrektorem COBRO.

COBRO, czyli Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań jest państwowym instytutem badawczym kategorii A. Przedmiotem podstawowej działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych oraz innych organizacjach. COBRO dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, jak również urządzeniami do produkcji serii doświadczalnych materiałów opakowaniowych i opakowań.

W rozmowie z naszym serwisem dyrektor COBRO podsumowuje aktualną sytuację w przemyśle opakowaniowym w naszym kraju, opowiada o kierunkach przyszłego rozwoju sektora i próbuje ocenić, czy rodzimy przemysł opakowaniowy jest innowacyjny.