Rozmowa z Marianem Staniendą, prezesem VGT Polska

Jak doszło do zawiązania współpracy z Mann Hummel i Gestora Catalana?
W głównej mierze w obydwu przypadkach zadecydowało zadowolenie naszych partnerów, którzy polecili nas producentowi. Pierwsze spotkanie z szefem sprzedaży Gestora Catalana miało miejsce w ubiegłym roku na targach Plastpol, gdzie prezentowaliśmy swoją ofertę wspólnie z francuską firmą Plastron sarl, która jest producentem dodatków do przetwórstwa tworzyw. Dodatki Plastron, Plastronfoam z sukcesem wchodzą na nasz rynek. Gestora Catalana współpracuje z firmą Plastron na rynkach niemieckim i francuskim. Zostaliśmy poleceni przez szefa firmy Plastron jako wiarygodny i godny zaufania partner. To był pierwszy kontakt z przedstawicielem Gestora Catalana i pierwsze rozmowy, które pozwoliły rozpocząć działania: badania rynku, nawiązania kontaktów z klientami. To wszystko przekonało Hiszpanów do naszej firmy i pozwoliło powierzyć dystrybucję produktów Granic na wyłączność.

Czy jest duże zapotrzebowanie na produkty Gestora Catalana?
Wypełniacze kredowe i talku Granic, zwłaszcza przy tak wysokich cenach polipropylenu, polietylenu i polistyrenu, jak ma to miejsce od jakiegoś czasu, znajdują coraz większe zastosowanie. Ich stosowanie po prostu się opłaca. Służą one z jednej strony obniżeniu kosztów materiałowych, a z drugiej przyczyniają się do poprawienia różnych właściwości produktu, jak również umożliwiają przyspieszenie procesu produkcji.

Stosując wypełniacze kredowe i talkowe Granic do polietylenu, polipropylenu i polistyrenu można bez obniżania jakości produktu, a nieraz nawet go podnosząc, zredukować koszty produkcji.

Marian Stanienda, VGT Polska


Czym się cechują wypełniacze Graniac?
Podstawową cechą wypełniacza kredowego Granic, który wyróżnia go w porównaniu z innymi podobnymi wypełniaczami, jest średnia wielkość ziaren. Jest ona znacznie niższa od konkurencyjnych na rynku i wynosi 1,4 mikrona. Jest to wręcz wielkość ziarna z pogranicza nanowypełniaczy. Warto wiedzieć, że drobne ziarno poprawia homogenizację kredy w tworzywie, zmniejsza ścieralność, umożliwia stosowanie do produkcji bardzo cienkich folii. Współczynnik bieli jest również wyższy od konkurencyjnych produktów i wynosi 93,5 proc. Bardzo ważnym jest również fakt, że kreda Granic jest odpowiednio modyfikowana – powlekana. Jest to czynnik bardzo poprawiający własności wypełniacza i końcowego wyrobu.

W jakich zastosowaniach sprawdzają się zatem te wypełniacze?
Wypełniacze Granic można stosować do wtrysku, wytłaczania i rozdmuchu. Można z ich użyciem produkować folie z polistyrenu i polipropylenu do termoformowania opakowań spożywczych, folie HDPE, LDPE, PP, folie paroprzepuszczalne, włókno z polipropylenu na tkaniny do worków big - bag, rury PP, PE, ale także meble ogrodowe, butelki.

Zalety wypełniaczy Granic, to choćby znacznie niższa cena w porównaniu z surowcami, takimi jak polipropylen, polietylen i polistyren; możliwość ograniczenia białego barwnika przy barwieniu na biało; zwiększenie wytrzymałości na rozrywanie i przebicie folii; zwiększenie wydajności wytłaczarek. Wypełniacze Granic sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie konkurencyjne nie są skuteczne.


Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Polska, 31-670 Kraków, Powstańców 66