Drukuj

Rozmowa z Marianem Staniendą, prezesem VGT Polska

Jak doszło do zawiązania współpracy z Mann Hummel i Gestora Catalana?
W głównej mierze w obydwu przypadkach zadecydowało zadowolenie naszych partnerów, którzy polecili nas producentowi. Pierwsze spotkanie z szefem sprzedaży Gestora Catalana miało miejsce w ubiegłym roku na targach Plastpol, gdzie prezentowaliśmy swoją ofertę wspólnie z francuską firmą Plastron sarl, która jest producentem dodatków do przetwórstwa tworzyw. Dodatki Plastron, Plastronfoam z sukcesem wchodzą na nasz rynek. Gestora Catalana współpracuje z firmą Plastron na rynkach niemieckim i francuskim. Zostaliśmy poleceni przez szefa firmy Plastron jako wiarygodny i godny zaufania partner. To był pierwszy kontakt z przedstawicielem Gestora Catalana i pierwsze rozmowy, które pozwoliły rozpocząć działania: badania rynku, nawiązania kontaktów z klientami. To wszystko przekonało Hiszpanów do naszej firmy i pozwoliło powierzyć dystrybucję produktów Granic na wyłączność.

Czy jest duże zapotrzebowanie na produkty Gestora Catalana?
Wypełniacze kredowe i talku Granic, zwłaszcza przy tak wysokich cenach polipropylenu, polietylenu i polistyrenu, jak ma to miejsce od jakiegoś czasu, znajdują coraz większe zastosowanie. Ich stosowanie po prostu się opłaca. Służą one z jednej strony obniżeniu kosztów materiałowych, a z drugiej przyczyniają się do poprawienia różnych właściwości produktu, jak również umożliwiają przyspieszenie procesu produkcji.

Stosując wypełniacze kredowe i talkowe Granic do polietylenu, polipropylenu i polistyrenu można bez obniżania jakości produktu, a nieraz nawet go podnosząc, zredukować koszty produkcji.

Marian Stanienda, VGT Polska


Czym się cechują wypełniacze Graniac?
Podstawową cechą wypełniacza kredowego Granic, który wyróżnia go w porównaniu z innymi podobnymi wypełniaczami, jest średnia wielkość ziaren. Jest ona znacznie niższa od konkurencyjnych na rynku i wynosi 1,4 mikrona. Jest to wręcz wielkość ziarna z pogranicza nanowypełniaczy. Warto wiedzieć, że drobne ziarno poprawia homogenizację kredy w tworzywie, zmniejsza ścieralność, umożliwia stosowanie do produkcji bardzo cienkich folii. Współczynnik bieli jest również wyższy od konkurencyjnych produktów i wynosi 93,5 proc. Bardzo ważnym jest również fakt, że kreda Granic jest odpowiednio modyfikowana – powlekana. Jest to czynnik bardzo poprawiający własności wypełniacza i końcowego wyrobu.

W jakich zastosowaniach sprawdzają się zatem te wypełniacze?
Wypełniacze Granic można stosować do wtrysku, wytłaczania i rozdmuchu. Można z ich użyciem produkować folie z polistyrenu i polipropylenu do termoformowania opakowań spożywczych, folie HDPE, LDPE, PP, folie paroprzepuszczalne, włókno z polipropylenu na tkaniny do worków big - bag, rury PP, PE, ale także meble ogrodowe, butelki.

Zalety wypełniaczy Granic, to choćby znacznie niższa cena w porównaniu z surowcami, takimi jak polipropylen, polietylen i polistyren; możliwość ograniczenia białego barwnika przy barwieniu na biało; zwiększenie wytrzymałości na rozrywanie i przebicie folii; zwiększenie wydajności wytłaczarek. Wypełniacze Granic sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie konkurencyjne nie są skuteczne.


Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie
Biznes Premium

VGT Polska Sp. z o.o.

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie, systemy bezchemicznego uzdatniania wody, dodatki procesowe, środki spieniające, granulaty czyszczące

Powstańców 66, 31-670 Kraków (małopolskie)