Rozmowa ze Stevenem Mojo z Instytutu Produktów Biodegradowalnych


Czy różne typy biopolimerów spotykanych na rynku mogą być w ogóle kategoryzowane, grupowane?
Myślę, że w tym wypadku należy się skupić na związku właściwości tych materiałów z ich przeznaczeniem. Dla przykładu PLA zmierza do tego, żeby móc wytwarzać bardzo sztywne, przejrzyste produkty. PLA posiada mnóstwo cech charakterystycznych choćby dla polistyrenu i polietylenu. Z drugiej jednak strony produkt biodegradowalny, który jest wykonany z ropy naftowej może też być bardzo czysty, ale w tym przypadku jest to bardzo miękki materiał i jest tym samym odpowiedni do wykonywania z niego folii i torebek.

Inny typ żywicy to PHA. Wielohydroksykwasy są organicznymi kwasami karboksylowymi, zawierającymi dwie lub więcej grup hydroksylowych w tej samej cząsteczce, z których jedna znajduje się w pozycji alfa. Do grupy tej należą: glukonolakton oraz kwas laktobionowy. Jednym z przykładów zastosowania PHA jest nowa glikoza ze skrobi kukurydzianej, która ze względu na swoje właściwości i potencjalne zastosowania traktowana jest jako polipropylen.

Z tego co widziałem materiały oparte na skrobi mogą odnosić się do wszystkich innych materiałów, które zawierają skrobię. Cechą typową tych materiałów jest pewnego rodzaju zaciemnienie oraz półprzezroczystość, ale nie przejrzystość. Ale też słyszałem o dyskusjach na temat PLA jako o materiale opartym na skrobi.

Steven Mojo, szef amerykańskiego Instytutu Produktów Biodegradowalnych

Tym samym więc nie próbuję grupować materiału podawanego do urządzenia przetwórczego inaczej niż w kategoriach odnawialny lub oparty na ropie naftowej. Tym, co jest najważniejsze, gdy dyskutuje się o różnicach pomiędzy różnymi biopolimerami, to fakt by zrozumieć ich właściwości i ich zastosowanie. Chodzi tu o takie same różnice jak pomiędzy polietylenem, PET, polipropylenem oraz PVC. Jest bardzo wiele różnych typów tych tworzyw i każdy z nich ma zalety w pewnym typie zastosowań. Jest w istocie dużym wyzwaniem dla przetwórców, aby zrozumieli, które z tych nowych tworzyw będzie odgrywało rolę, która pomoże tworzyć wartość dla ich odbiorców.

Czy to prawda, że używanie biotworzyw w przemyśle opakowaniowym nie zawsze może być bardziej odpowiednie niż używanie tradycyjnych materiałów z opartych na ropie naftowej?
Wpierw należy zwrócić uwagę na cykl życiowy materiałów biotworzywowych., na ich proces produkcji oraz utylizację. Następnie należałoby porównać je z tradycyjnymi materiałami zalegającymi na składowiskach odpadów, tak by zrozumieć jak kompletny jest cykl życiowy tych pierwszych. Kilkanaście firm udowodniło nam już, że proces wytwarzania tych biomateriałów został lepiej poznany i opisany, co z kolei umożliwiło zwiększenie długości cyklu życia biopolimerów.