Rusza kluczowa fabryka PVC w Rosji

Rusza kluczowa fabryka PVC w Rosji
19 września w rosyjskim Kstowie (rejon Niżnego Nowogrodu) otwarto zakłady produkujące polichlorek winylu RusVinyl, zbudowane w ramach jednego z największych w Rosji projektów petrochemicznych.

Rangę projektu podkreśla fakt, iż obok przedstawicieli władz zaangażowanych spółek uroczystość zaszczycił swoją obecnością dzierżący władzę prezydent Władimir Putin; obecny był również ambasador Belgii w Rosji, przedstawiciele rządu i lokalnych władz.

RusVinyl to spółka joint venture rosyjskiego koncernu Sibur oraz spółki SolVin, należącej w 75 proc. do Solvay i w 25 proc. do BASF. Spółka posiada charakter celowy i została powołana do budowy nowego kompleksu do produkcji PVC, który będzie w stanie zaspokoić znaczącą część krajowego zapotrzebowania na tworzywo. Dzięki rocznym mocom produkcyjnym wynoszącym 330 tys. ton PVC i 225 tys. ton sody kaustycznej nowa fabryka staje w rzędzie największych zakładów produkujących polichlorek winylu w Rosji.

RusVinyl będzie wykorzystywać bliskość krakera parowego Sibur-Kstowo, który będzie zaopatrywać nową fabrykę w etylen, jeden z podstawowych surowców w produkcji PVC. Specjalnie w tym celu zwiększono zdolności produkcyjne krakera do 360 tys. ton rocznie. Sól, również istotny surowiec w procesie produkcyjnym, sprowadzana będzie z Białorusi i regionu Astrachania w Rosji.

W 2013 roku zapotrzebowanie na PVC w Rosji przekroczyło milion ton, z czego zaledwie 600 tys. ton zostało wyprodukowane w kraju. Realizacja projektu RusVinyl ma na celu nie tylko uzupełnienie braków na rosyjskim rynku, lecz także wpisuje się w aktualny program zastępowania importowanych towarów dobrami wytworzonymi na miejscu.

Wartość projektu przekracza 1,4 mld euro. Jak zapewniają przedstawiciele RusVinyl, nowa instalacja spełnia surowe wymagania środowiskowe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, zwłaszcza w zakresie automatyzacji i systemów bezpieczeństwa. Także zaawansowana konstrukcja membran chroni przed uwalnianiem się szkodliwych substancji w czasie elektrolizy; co więcej, proces elektrolizy jest zupełnie bezodpadowy.

Procesy technologiczne w nowych zakładach dzielą się na trzy fazy. W pierwszej fazie sól poddawana jest elektrolizie, w wyniku czego uzyskuje się chlor i sodę kaustyczną, która stanowi produkt końcowy tego etapu i w takiej postaci trafia do odbiorców. W drugiej fazie przy zastosowaniu wysokiej temperatury produkuje się monomer chlorku winylu. W końcu, w trzecim etapie przy udziale katalizatorów wytwarza się z chlorku winylu dwie odmiany PVC - emulsyjną (30 tys. ton rocznie) oraz suspensyjną (300 tys. ton rocznie), które następnie dostarczane są na rynek.