Rusza nowy kierunek studiów dla przyszłych przetwórców tworzyw

Rusza nowy kierunek studiów…

3-go czerwca br. ruszył nabór na studia dualne na kierunku „Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

"Przetwórstwo tworzyw sztucznych" to jedyny taki kierunek w Polsce.Jest to unikalny system kształcenia realizowany na polu edukacji i biznesu. Zajęcia teoretyczne realizowane są z kadrą UTP natomiast praktyczne w firmach zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym. Studenci mają zagwarantowane płatne praktyki i zajęcia praktyczne w firmach. Kierunek otrzymał certyfikat Programu Akredytacyjnego "Studia z przyszłością", którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kierunek "Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych" to wspólny projekt Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i UTP. Kierunek powstał w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Utworzono dwie specjalności: technologiczną i narzędziową CAD/CAM, które będą kształcić studentów w systemie studiów dualnych.

Program nauczania obejmuje przedmioty kierunkowe, które dotyczą w szczególności podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią.

Absolwenci tego kierunku będą mieli ma możliwość podjęcia pracy w jednej z wielu firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Pamiętać należy, iż Bydgoszcz i jej okolice to jedno z największych w Polsce skupisk tego typu przedsiębiorstw.

System studiów na renomowanej uczelni technicznej połączony z pracą w jednej z firm zrzeszonych  w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym daje możliwość równoczesnego zdobywania wiedzy i praktyki niezbędnej w przyszłym życiu zawodowym.

Studia w systemie dziennym dualnym mają założenie, że w ciągu każdego tygodnia zajęcia teoretyczne odbywają się na uczelni, a zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwie. Są to praktyki płatne. Taka forma kształcenia rozpoczyna się już od 2 roku studiów: 4+1dni (III- IV semestr) oraz 3+2dni (V-VII semestr). Dodatkowo studenci będą odbywać płatne praktyki w przerwach międzysemestralnych (4-6 tygodni).

Rekrutacja:
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - studia I stopnia w języku polskim
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - studia I stopnia w języku angielskim

JL

brak
 

Bydgoski Klaster Przemysłowy skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych

Polska