Ruszyło kolejne Drzewko za butelkę

Od początku lutego trwa już VII edycja akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę”, prowadzonej przez firmy chemiczne skupione w Programie „Odpowiedzialność i Troska”.

„Drzewko za butelkę” polega na zbieraniu przez uczniów i przedszkolaków pustych butelek PET, za które otrzymują oni sadzonki drzew i krzewów, którymi zalesiają swoje otoczenie. Akcja ma na celu zaktywizowanie społeczności lokalnych w zakresie dbałości o stan środowiska oraz budowanie pozytywnego wizerunku firm skupionych w Programie Responsible Care poprzez popularyzację inicjatyw i postaw proekologicznych.

Na dzień dzisiejszy akcja toczyć się będzie w dziewięciu miejscowościach, w których swoją aktywność prowadzi 13 firm - realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska. Są to Zakłady Chemiczne Zachem, Ashland Poland, Zakład Produkcji Żelkotu w Miszewie (k/Gdańska), ANWIL, WARTER, Brenntag Polska, Petrochemia – Blachownia, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, Branżowa Organizacja Odzysku, Zakłady Chemiczne Organika –Sarzyna, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku, Zakłady Azotowe Puławy, PCC Rokita.

- Musimy nauczyć dzieci dbać o środowisko, w którym żyjemy. Chcemy uzmysłowić najmłodszym, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie - podkreśla Magdalena Ozimek z Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Podczas VII edycji akcji „Drzewko za butelkę” ogłoszone zostaną dwa konkursy: na plakat akcji „Drzewko za butelkę” 2010 oraz na opracowanie: "Ekologicznego słowniczka przedszkolaka" i "Szkolnego leksykonu ekologicznego".

Łącznie przez sześć lat w akcji wzięło w niej udział ponad 123,6 tys. dzieci z całej Polski, które zebrały 5 mln sztuk butelek oraz posadziły 7478 sztuk drzewek.

Czytaj więcej: Butelki 160 Ekologia 245