Rynek nienasyconych żywic poliestrowych

Rynek nienasyconych żywic poliestrowych
Firmy działające na rynku tworzyw sztucznych są też niekiedy zaangażowane w działalność na rynku nienasyconych żywic poliestrowych.

Nienasycone żywice poliestrowe stosowane są głównie w branży budowlanej oraz transportowej, które łącznie odpowiadają za 70 proc. zużycia produktu. Dokładnie ta struktura zużycia z podziałem na sektory przedstawia się w następujący sposób: budownictwo (50 proc.), motoryzacja (20 proc.), elektrownie wiatrowe (10 proc.), farby i lakiery (7 proc.), elektronika (4 proc.), okrętownictwo (4 proc.).

W branży budowlanej żywice używane są głównie do produkcji rurociągów, zbiorników i różnych elementów konstrukcyjnych. W motoryzacji służą one zastąpieniu metalu w produkcji różnego rodzaju części samochodowych.

Wielkość globalnego rynku żywic poliestrowych nienasyconych szacowana jest na 3,7 mln ton rocznie. Rynek europejski to ok. 708 tys. ton rocznie, zaś rynek polski ok. 50 tys. ton. Ponieważ kryzys finansowy oraz ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej na świecie wyraźnie przełożyło się w ostatnich latach na słabszą sytuację w branży budowlanej oraz transportowej, to w konsekwencji wpłynęło to na cały rynek nienasyconych żywic poliestrowych, który zanotował znaczące zmniejszenie w latach 2009 - 2010. O ile jeszcze w 2008 r. wynosił on w samej tylko Europie 710 tys. ton, to już rok później było to 672 tys. ton.

W 2011 r. zaobserwowano jednak odbudowywanie rynku, co miało oczywiście związek ze stopniowym wychodzeniem państw z kryzysu. Tym samym w ciągu najbliższych dwóch lat wzrost światowego popytu na żywice ma wynieść 4-5 proc. rocznie. W tym samym okresie dynamika wzrostu rynku w Europie powinna wynieść 2-3 proc., zaś w Polsce 3-4 proc. W Europie wyjątkowo szybki wzrost popytu spodziewany jest w jeszcze mało znaczącym dla żywic poliestrowych segmencie elektrowni wiatrowych. Ma to być nawet 8 proc. w ciągu roku.

Globalne zdolności wytwórcze żywic poliestrowych nienasyconych wynoszą około 3, 88 mln ton rocznie z czego na nasz kontynent przypada ledwie jedna czwarta.

W Europie działa około 50 producentów takich żywic - najwięcej we Włoszech. Największa piątka obejmuje ok. 60 proc. europejskich mocy wytwórczych. Należą do niej międzynarodowe koncerny: DSM, Cray Valley, Reichhold, Nexeo, Lonza. Mali producenci ze względu na ostrą konkurencję koncentrują się na ogół na wysokowartościowych niszach.

Największym producentem żywic poliestrowych nienasyconych w Polsce są Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna z Grupy Ciech. Dysponują one zdolnościami wytwórczymi rzędu 27,5 tys. ton rocznie. Na rynku krajowym Ciech posiada mocną pozycję z około 24 proc. udziałem.

W skali całej Europy udziały głównych dostawców w rynku są szacowane na następujących poziomach: DSM (23 proc.), Reichhold (15 proc.), Cray Valley (15 proc.), Nexeo (10 proc.). Udział Ciech oceniany jest na 4 - 5 proc. Wymienione firmy kontrolują łącznie około 60 proc. europejskich mocy produkcyjnych.

Oprócz Grupy Ciech w Polsce istnieją jeszcze dwie bardzo małe wytwórnie żywic o mocach produkcyjnych rzędu 3 tys. ton rocznie. To TBD Dębica, PPG Polifarb Cieszyn.

Czytaj więcej: Rynek 831