Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce
Prezentujemy analizę polskiego rynku opakowań z tworzyw sztucznych. Od wielu lat mamy w naszym kraju do czynienia z jego sukcesywnym wzrostem i i dział ten stanowi najistotniejszą część rodzimego przemysłu opakowaniowego.

W tej chwili wedle szacunków Polskiej Izby Opakowań w Polsce na rynku opakowaniowym działa ok. 4,3 tys. firm. Nieco ponad połowa z nich to producenci, 1,2 tys. to podmioty zajmujące się usługami opakowaniowymi lub obsługujące przemysł opakowaniowy, pozostałe 800 firm to dystrybutorzy. Branża opakowań generuje ok. 2 proc. PKB.

W gronie 2,3 tys. producentów najwięcej jest firm skupiających się na produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Jest ich niemal połowa, czyli 1150. Drugie w kolejności miejsce wśród producentów opakowań zajmują wytwórcy opakowań z papieru i tektury, których jest 37 proc.

Opakowania z tworzyw sztucznychSkoro najwięcej mamy producentów opakowań z tworzyw, to nie dziwi fakt, że sama liczba tego rodzaju opakowań też jest największa jeśli idzie o wszystkie typy wypuszczanych na rynek opakowań.

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce

Spośród wszystkich opakowań tych z tworzyw sztucznych wypada 36,7 proc., z papieru i tektury 26,1 proc., metalu 22, 2 proc., szkła 9,6 proc., drewna 5,4 proc.

Jak zatem widać podobnie jak w krajach Europy Zachodniej także w Polsce zmienia się struktura zużycia opakowań - rośnie udział opakowań z tworzyw sztucznych, a równocześnie maleje udział opakowań ze szkła i papieru.

Tym, co charakteryzuje obecną sytuację rynkową zarówno w zakresie produkcji, jak i projektowania opakowań, jest presja na podnoszenie jakości opakowań i używanych materiałów przy jednoczesnej dbałości o koszty. Polska jest na pewno dobrym przyczółkiem do ekspansji na Wschód, gdzie potencjał wzrostu jest jeszcze większy niż u nas. Eksperci nie mają też wątpliwości, że w najbliższym czasie polski rynek opakowań będzie szybko się konsolidował. Przez kilkanaście ostatnich lat, udział kapitału zagranicznego w branży opakowań przekroczył 50 proc. i dalej będzie się dalej zwiększać.

Najwięcej opakowań z tworzyw sztucznych idzie na potrzeby branży spożywczej (61 proc.), artykułów przemysłowych (30 proc.), kosmetyków (5 proc.) i lekarstw (4 proc.).

Polski rynek opakowań z tworzyw sztucznych oceniany jest na 1,42 mld euro. Jego wartość jednak rośnie stopniowo od początku lat 90, co jest bezpośrednio związane z coraz większym zużyciem opakowań z tworzyw na jednego mieszkańca. Jeszcze w 1990 r. przykładowy Polak zużywał 4,8 kg opakowań rocznie, a w 2008 r. jest to już 21 kg.