Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce

Wśród opakowań z tworzyw sztucznych dominują butelki PET, pudełka, różnego rodzaju skrzynki, folie i wyroby z folii. Osobną grupę stanowią tu opakowania z laminatów z dominującym wagowo udziałem tektury. Zawierają one w swojej strukturze warstwy z tworzyw sztucznych i folię aluminiową i nadają się znakomicie do pakowania mleka, soków, napojów. Opakowania z tworzyw sztucznych dzielone są na tzw. giętkie i sztywne. W Polsce przeważają nieznacznie opakowania sztywne, których jest 53,7 proc.

Największa na naszym rynku grupę opakowań z tworzyw sztucznych stanowią opakowania giętkie (42,4 proc.), opakowania formowane z rozdmuchem (33,4 proc.), opakowania formowane wtryskowo (15,2 proc.) i opakowania termoformowalne z folii sztywnych (9 proc.).

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce

Jak szczegółowo wygląda każda z tych czterech grup?

Opakowania giętkie
Na pierwszą z nich, czyli materiały i opakowania giętkie z tworzyw sztucznych lub z udziałem tych tworzyw składają się m.in. folie i opakowania z folii polietylenowych, orientowane folie polipropylenowe, wylewane folie polipropylenowe, folie termokurczliwe i rozciągliwe z PVC, folie z PET, laminaty oraz folie współwytłaczane, termokurczliwe folie barierowe.

Segment ten stanowi jak wspomniano 42,4 proc. całego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce. 2/3 z tej liczby to folie polietylenowe i opakowania z tych folii, 12 proc. folie OOP i CPP. Reszta, czyli 20 proc. to worki z tkanin z tasiemek poliolefinowych, folie wielowarstwowe barierowe, folie termokurczliwe i rozciągliwe z PVC, folie PET do laminowania, folie barierowe termokurczliwe.

Sama branża opakowań polietylenowych jest niezwykle rozdrobniona, dlatego wymienianie wiodących firm z tego sektora jest praktycznie niemożliwe.

W ubiegłym roku na rynku funkcjonowało 237 firm zajmujących się produkcją polietylenowych toreb i worków. Ilość ta pozostaje w ciągu kilku ostatnich lat praktycznie niezmienna. W porównaniu z sytuacją sprzed czterech lat przybyło ledwie 13 przedsiębiorstw. Analizując dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące produkcji wytworzonej i sprzedanej opakowań z polietylenu można zauważyć wzrost produkcji wytworzonej jak i sprzedanej oraz spadek przychodów.

I tak cztery lata temu wytworzono w Polsce 145 tys. ton opakowań z polietylenu, dwa lata temu było to już 9 tys. więcej. W pierwszym półroczu tego roku wyprodukowano 57 tys. ton worków i toreb z polietylenu. Wartość sprzedaży tych opakowań w 2005 r. sięgała 892 mln zł, a w poprzednim roku było to już powyżej 980 mln zł.