Rzadki wyczyn Bioergu

Rzadki wyczyn Bioergu
Rzadko zdarza się, by firma w połowie roku miała aż dwukrotnie wyższe przychody niż w całym roku wcześniejszym. Tymczasem taka rzecz przytrafiła się spółce Bioerg.

Firma po połowie bieżącego roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 732 tys. zł, co stanowi ponad czterokrotny wzrost w stosunku do przychodów z połowy minionego roku. Co więcej przychody w tym momencie są już dwukrotnie większe niż w całym roku poprzednim. Wysoką dynamikę przychodów Bioerg zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi sprzedaży opakowań biodegradowalnych, w szczególności toreb i worków na odpady.

Uruchomiono w tym celu produkcję i dostawy toreb biodegradowalnych do 53 sklepów w całej Polsce należących do sieci Castorama. Poza sprzedażą opakowań biodegradowalnych firma realizowała również dostawy dla jednostek administracji publicznej: urzędów miast i firm komunalnych.

Równolegle podejmowane były działania mające na celu zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Podpisano już w tym celu m.in. umowę dystrybucyjną z niemiecką firmą Inside Global Business. Zawarta umowa mowa precyzuje współpracę mającą doprowadzić do pozyskania dwóch dużych niemieckich sieci handlowych, które łącznie posiadają na terenie tego kraju 15,3 tys. punktów sprzedaży. Ponadto trwają rozmowy z trzema innymi zagranicznymi partnerami handlowymi, tak by rozszerzyć sieć sprzedaży produktów na główne rynki europejskie oraz rynek USA.

W ramach rozwoju swojej sprzedaży eksportowej, Bioerg złożył także wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość projektu wynosi 228 tys. zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 114,4 tys. zł. Projekt polega na wdrożeniu planu rozwoju eksportu w Niemczech, Norwegii, Szwajcarii w latach 2011-2013. Spółka uzyskała już informację o otrzymaniu pozytywnej oceny w wyniku weryfikacji zgodności z kryteriami oceny formalnej wniosku.

Bioerg cały czas prowadzi też działalność w zakresie badań i rozwoju nowych produktów, w tym w szczególności nowych typów tworzyw i opakowań biodegradowalnych.

Czytaj więcej: Rynek 831

brak
 

Producent opakowań biodegradowalnych, torby reklamowe, worki na odpady

Polska