Serwis Plastech.pl analizuje polski rynek folii stretch


Zdaniem ekspertów o tym, kto wyjdzie zwycięsko z walki, zdecyduje m.in. koszt zakupu koniecznego surowca. Ponieważ Marflex - M.J. Maillis Poland należy do dużej greckiej grupy, może zatem kupować taniej.

Eksperci szacują, że w najbliższych latach wolumen sprzedaży folii stretch w Polsce będzie rósł średnio o 6 proc. rocznie. Czy jest szansa, żeby w niedalekiej przyszłości rynek folii stretch w Polsce zmienił się? Nie jest to wykluczone ponieważ w tym akurat segmencie obowiązują stosunkowo niskie bariery wejścia. Oznacza to, że pojawienie się kolejnego dużego podmiotu nie musi się wiązać z wielkimi, niemożliwym do spełnienia, kosztami.

Wedle przewidywań popyt na folię stretch ma się utrzymywać na wysokim poziomie. Jest on uzależniony od zmian w sposobie pakowania produktów oraz rozwoju nowoczesnych form handlu (hipermarkety, supermarkety itp.). Folia tego typu jest coraz powszechniej używana przez firmy produkcyjne, handlowe i logistyczne do owijania ładunków na paletach. W związku z rozwojem nowoczesnych form dystrybucji towarów rynek odbiorców stale rośnie.

Dodatkowo, zwłaszcza w okresach krótszych (kilkuletnich), istotny wpływ na poziom popytu odgrywa koniunktura na rynku polskim oraz biorąc pod uwagę plany zwiększenia udziału eksportu, także koniunktura na rynku europejskim. Tymczasem w Europie idzie ona do góry. Stanowi blisko 17.5 proc. całego europejskiego rynku folii polietylenowej. O szybkim rozwoju rynku folii stretch PE świadczy także fakt, że jeszcze w 1992 r. jej europejskie zużycie sięgało ledwie 295 tys. ton. Tymczasem obecnie sam tylko rynek niemiecki szacowany jest na 150 tys. ton. Całość europejskiego rynku to ponad 900 tys. ton.

Nasz kraj plasuje się na siódmym miejscu jeśli chodzi o producentów na Starym Kontynencie. Jedna czwarta naszej produkcji szła w ub. roku na eksport (ok. 15 tys. ton), importowaliśmy natomiast 10 tys. ton.

Oprócz Marflex - M.J. Maillis Poland oraz Eurofilms największymi graczami związanymi z folią stretch są w Polsce:
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Folpak Baranowski A. i T z siedzibą w Mińsku Mazowieckim - zdolności produkcyjne ok. 7 tys. ton,
  • Nicator Fabryka Opakowań L.Uba, spółka jawna z siedzibą w Karczewie - zdolności produkcyjne ok. 7 tys. ton,
  • Torplast Zofia Woźniak z siedzibą w Bąkówce, Głosków - zdolności produkcyjne ok. 6 tys. ton,
  • Gruplast Gruba - spółka jawna z siedzibą w Kołbieli k. Warszawy - zdolności produkcyjne ok. 5 tys. ton

Czytaj więcej: Folia 292 Rynek 831

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska