Sidel pomaga zwiększyć moce produkcyjne i zapobiegać podrabianiu produktów

Sidel pomaga zwiększyć moce…

Guerlain, jeden z najstarszych francuskich domów perfumeryjnych i kosmetycznych, wykorzystuje najnowsze technologie typu end-of-line firmy Sidel pozwalające na zapewnienie identyfikowalności w celu walki z podrabianiem swoich produktów. Rozwiązanie kombi firmy Sidel do pakowania/paletyzacji butelek w kartonach zapewnia również bezpieczeństwo i zwartość produktów z nowej linii Guerlain dla zaawansowanej pielęgnacji skóry.

Rozwiązanie to działa już w głównym zakładzie produkcyjnym firmy Guerlain w pobliżu Chartres we Francji. Guerlain jest spółką zależną domu produktów luksusowych LVMH, a zakład ten, znany jako La Ruche (ul), znajduje się w samym sercu francuskiej „doliny kosmetycznej”.  

Firma Sidel ma już renomę w tym znanym na całym świecie obszarze, a wiele innych luksusowych marek wybiera zrobotyzowane maszyny do pakowania w kartony, paletyzatory i rozwiązania kombi, aby zapewnić wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa produktu, których wymaga ta ekskluzywna branża. Przemysł produkcji szampana i koniaku również wybrał technologię firmy Sidel ze względu na jej możliwości dotyczące identyfikowalności i agregacji, podobnie jak przemysł farmaceutyczny, który wykorzystuje jeszcze bardziej złożone i rygorystyczne systemy serializacji oraz śledzenia ze znakowaniem, obserwacją i agregacją w czasie rzeczywistym.  

„Firma Sidel uwzględniła każdy aspekt etykietowania, kontroli i odrzucania produktów, o który prosiliśmy, oraz dostosowała proces end-of-line do naszych potrzeb pod kątem identyfikowalności” - mówi Aurélien Bernier, kierownik projektu ds. zdolności inwestycyjnych w firmie Guerlain.

01-roboaccess-pal-s-sidel-top-image


Zrobotyzowane rozwiązanie kombi dla pakowania i paletyzacji, zaprojektowane przez firmę Sidel do pracy na niewielkiej przestrzeni o powierzchni mniejszej niż 20 m2, zarządza fizycznym przepływem produktów, skrzynek i palet. W ciągu minuty obsługuje 60 kartonów butelek produktów do pielęgnacji skóry w czterech formatach. Każdy karton, skrzynka i paleta jest oznakowana kodami kreskowymi i etykietami, które są sczytywane, rejestrowane i agregowane w centralnej bazie danych Guerlain. Oznacza to, że Guerlain w dowolnej chwili może potwierdzić pochodzenie produktu i jego pełną charakterystykę przeszukując swoją centralną bazę danych i usunąć wszelkie podrobione produkty, które nie zostały zarejestrowane, lub też zidentyfikować każdy produkt dystrybuowany na niewłaściwym rynku. Od urządzeń end-of-line firmy Sidel wymaga się przeprowadzania ponad 4000 wymian informacji na paletę w celu kontrolowania pełnego procesu jakości, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu dostępności i wydajności maszyny, z marginesami błędów mniejszymi niż 1% na zlecenie produkcyjne.

W tej branży oferującej wysoką wartość dodaną, dbałość o produkt i jego integralność mają kluczowe znaczenie. Kartony są w pełni chronione - od podającego pasa transmisyjnego, po sortowanie partii i pakowanie skrzynek - dzięki dopasowanemu pasowi i prowadnicom wyposażonym w ochronną powłokę filcową zapewniającą ograniczenie ścierania i tarcia.

„Zdawaliśmy sobie sprawę z reputacji firmy Sidel w zakresie wysokiego poziomu identyfikowalności i byliśmy pod wrażeniem jej zdolności do dostosowania i szczegółowej adaptacji automatyzacji do potrzeb naszych procesów i wymagań dotyczących identyfikowalności” - kontynuuje Aurélien.  

„Firma Sidel musiała również dostosować swoje protokoły automatyzacji maszyn i komunikacji do naszej infrastruktury informatycznej i centralnej bazy danych - nie mogliśmy pozwolić na żadne modyfikacje, ponieważ ten sam system jest używany we wszystkich zakładach perfumeryjnych i kosmetycznych Grupy LVMH”.

Firma Sidel dostarczyła swojemu produkującemu towary luksusowe klientowi zautomatyzowane i dopasowane do potrzeb rozwiązanie, jednocześnie ulepszając jego procesy dotyczące jakości. Jej elastyczność i specjalistyczna wiedza umożliwiły firmie Guerlain, mającej długą historię ręcznego wytwarzania produktów kosmetycznych, zachowanie precyzji i możliwości dostosowania obsługi ręcznej przy jednoczesnym przejściu na pełną automatyzację.

Reportaże

Forum