Siedem powodów wydajnościowych, aby zmienić plastyfikator na C10

C10 słyną także ze swoich własności zapobiegających lub ograniczających przyciąganie kurzu, co wynika z ich wyjątkowo niskiej lotności. Sprawia to, że plastyfikatory C10 szczególnie nadają się do wnętrz samochodów. Jak pokazuje wykres 3, DPHP ma znacznie niższy profil przyciągania kurzu, niż alternatywne C8-9, a szczególnie DOP.

Dodatkowo, niska migracja przekłada się na wysoką trwałość i jak pokazuje Tabela 2, doskonale nadaje się do ABS, PC i akrylowych tworzyw sztucznych. Plastyfikator DPHP został poddany testom toksykologicznym i można go bezpiecznie używać i dotykać. To jeden z pierwszych nieklasyfikowanych plastyfikatorów zarejestrowanych w ramach europejskiego rozporządzenia REACH w sprawie substancji chemicznych.

Tabela 2

Tabela 2. Migracja powszechnie używanych plastyfikatorów. DPHP wykazuje niską migrację, co przekłada się na wysoką trwałośćSprawne i wydajne przetwarzanie
Pod względem przetwarzania, plastyfikatory DPHP z łatwością zastępują plastyfikatory C8-9, a nawet stanowią alternatywę dla DIDP, co widać choćby na przykładzie produkcji kabli, gdzie stosowane receptury wymagają jedynie drobnych modyfikacji mieszanek. Niższa gęstość DPHP w porównaniu z plastyfikatorami C8-9 umożliwia producentom mieszanek PCW szybsze wytłaczanie i przyczynia się do zwiększenia liczby metrów kwadratowych produktu.

Zwiększanie trwałości produktów i zastosowań PCW

C10 to wysokiej jakości plastyfikatory ogólnego przeznaczenia, które zwiększają realną wartość szerokiej gamy produktów i zastosowań PCW. Charakterystyczna trwałość i niezawodność, będące wynikiem składu chemicznego i własności mechanicznych, wydłużają żywotność produktów zwłaszcza w trudnych warunkach. Dłuższa trwałość i niższe wymogi eksploatacyjne zwiększają ekologiczność zarówno całej aplikacji, jak też samego produktu, pomagając ograniczyć ślad węglowy, oraz koszty z tym związane. To obustronnie korzystne: dla firmy i dla środowiska.

Argumenty wynikające z wysokiej wydajności produktu, które przemawiają za wyborem plastyfikatora C10 - niska lotność, niska absorpcja wody, niskie przyciąganie kurzu, niska migracja, odporność na UV/starzenie, niska gęstość i brak klasyfikacji - dają podmiotom przygotowującym mieszanki i zajmującym się wytłaczaniem szeroką gamę możliwości rozwijania swoich produkcji mieszanek i granulatów PCW. Ostatecznie wydajność i niezawodność produktu przy niskim ryzyku są poszukiwane w zastosowaniach wysokiej jakości, takich jak kable, membrany dachowe i wnętrza samochodów. A właśnie tam plastyfikatory C10 zwyciężają zarówno na krótką, jak i na długą metę.

Czytaj więcej: