Siedem powodów wydajnościowych, aby zmienić plastyfikator na C10

Plastyfikatory C10 obiecują długą i bezproblemową eksploatację

Wyjątkowe własności chemiczne i mechaniczne plastyfikatorów C10 czynią je doskonałym wyborem dla produktów PCW wymagających przedłużonej trwałości i niezawodności działania. W zastosowaniach, w których powyższe wymagania się pojawiają trudno jest zastąpić DPHP czy DIDP plastyfikatorami C8-9. Plastyfikatory C10, a zwłaszcza DPHP, oferują potwierdzone zalety w zakresie odporności na warunki atmosferyczne, wyjątkową elastyczność i ogólne korzyści eksploatacyjne. Tworzy zrównoważone i łatwe w użyciu rozwiązania dedykowane do wymagających zastosowań zewnętrznych.

Korzyści stają się bardziej widoczne przy bezpośrednim porównaniu wydajności plastyfikatorów C10 oraz C8-9. W dalszej części podajemy dane dotyczące wydajności odnoszące się do 7 zalet plastyfikatorów C10 wymienionych w tym artykule. Do porównania wybraliśmy DINP oraz bardzo popularny niegdyś DOP, który obecnie jest plastyfikatorem klasyfikowanym.

Przedłużona trwałość
Choć połączenie miękkości, elastyczności i trwałości może wydawać się niemożliwe, jest to dokładnie ta norma wydajności, jaką oferują plastyfikatory C10. Wynika to z wyjątkowo niskiej lotności i odporności na rozkład w związkach PCW stosowanych w wysokich lub podwyższonych temperaturach. Wykres 1 potwierdza niską lotność, prezentując utratę masy w okresie siedmiu dni w podwyższonych temperaturach, gdzie wyraźnie widać, że DPHP traci około 50% mniej masy niż DOP. Niska lotność zapewnia trwałość i zachowywanie własności mechanicznych produktu, będące warunkiem długiej i bezproblemowej eksploatacji.

Wykres 1

Wykres 1. Procentowa utrata masy w okresie siedmiu dniZwłaszcza producenci kabli i przewodów elektrycznych preferują plastyfikatory C10 ze względu na ich długą żywotność i oferowane bezpieczeństwo w wyższych temperaturach. Ta niezawodność działania pozwala uniknąć kosztownej konserwacji i serwisowania, szczególnie w przypadku kabli układanych pod ziemią lub pod wodą.

Podatność DPHP na formowanie i kształtowanie wynikająca z jego wspaniałej elastyczności, to kolejny ważny powód, dlaczego preferuje się go w izolacjach PCW kabli i przewodów. Możliwość skręcania i zginania bez pęknięć to podstawowy warunek bezpieczeństwa, a pod tym względem plastyfikatory C10 są najlepsze w minimalizowaniu ryzyka.

Czytaj więcej: Plastyfikatory 38