Skoncentrowanie na postępach w technologii tworzyw sztucznych

Rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników

Piercarlo Balducci, dyrektor ds. inżynierii produktu i utrzymania ruchu w Interroll SA, również postrzega technologię jako klucz do rozwiązania wyzwań związanych z personelem. Firma polega na cyfrowym asystencie konfiguracji, Engel Setup Assistant, który pozwala na krótki czas konfiguracji nawet przez mniej doświadczonych operatorów. Czas przestoju maszyny spowodowany wymianą narzędzi można skrócić nawet o 80%. Dla producentów kontraktowych stanowi to wyraźną przewagę konkurencyjną. Dodatkowo firmie udało się obniżyć koszty energii o 15,38% dzięki zastosowaniu kontroli przepływu iQ. Dlatego Interroll opisał cyfrowe rozwiązania Engel w swojej prezentacji jako zmieniające zasady gry.

Sztuczna inteligencja w przemyśle tekstylnym

Florian Wurzel, Cluster Leader w KM.ON GmbH, zaprezentował imponujący przykład rewolucji produkcyjnej dzięki przetwarzaniu brzegowemu. Jego firma korzysta z platformy przetwarzania brzegowego DAIM, wspólnego przedsięwzięcia Engel Austria GmbH i uni software plus GmbH. Edge computing to koncepcja przetwarzania danych, w której dane są przetwarzane i analizowane bezpośrednio na "krawędzi" lub u źródła działania, a nie centralnie w chmurze. Pozwala to na szybkie przetwarzanie dużych ilości danych z minimalnym opóźnieniem. Urządzenia brzegowe DAIM są również wykorzystywane w produktach e-connect wtryskarek Engel.

Gotowy do inteligentnej pracy - nowy sterownik CC300 plus

Udoskonalenie sterownika maszyny CC300, CC300 plus, również przyciągnęło tłumy w centrum technologicznym w St. Valentin. Oferuje on zwiększoną ergonomię, pomoc i personalizację. Zaprezentowano rozszerzoną koncepcję sterowania, która jest już z powodzeniem stosowana przez klientów.

Zwiększenie wydajności w obsłudze klienta

Sposób, w jaki Engel już dziś wykorzystuje sztuczną inteligencję, został wyjaśniony w zdalnym wsparciu i narzędziach cyfrowych. Sztuczna inteligencja jest kluczem do optymalizacji usług i znacznie skraca czas potrzebny firmom zajmującym się formowaniem wtryskowym.

03-engel-digitaldays-overview-technical-center

Produkcja bez papieru

Engel zademonstrował, jak można zoptymalizować produkcję dzięki decyzjom opartym na danych. Firmy produkcyjne otrzymują wyniki związane z pozycjami i zamówieniami oraz wskaźniki KPI, aby znacznie zmniejszyć ilość odpadów i przestoje maszyn.  

Tworzenie wartości dodanej wspólnie z Engel - firmy partnerskie zaprezentowały poniższe rozwiązania

Rozwiązanie informatyczne Dualis GmbH: Optymalizacja produkcji dzięki cyfrowej fabryce.
Daim GmbH: Inteligentne rozwiązania dla Przemysłu 4.0 z naciskiem na bezpieczeństwo przemysłowe.
Symate GmbH: Zarządzanie danymi za pomocą sztucznej inteligencji, przechwytywanie interakcji.

Społeczności użytkowników iQ

Pierwszego i ostatniego dnia wydarzenia odbyły się spotkania społeczności użytkowników iQ. Były one ukierunkowane na praktyczne potrzeby techników procesowych i operatorów maszyn. Użytkownicy mogli przetestować i omówić produkty iQ firmy Engel w centrum technologicznym w Schwertbergu.

Podsumowując, Engel w imponujący sposób zademonstrował publiczności swoją innowacyjną siłę w technologii tworzyw sztucznych podczas Dni Cyfrowych. Zaprezentowane rozwiązania i technologie podkreśliły zaangażowanie firmy w zrównoważone kształtowanie branży poprzez transformację cyfrową i zaawansowane rozwiązania skoncentrowane na orientacji na klienta. Wydarzenie dostarczyło cennych spostrzeżeń i impulsów, torując drogę do przyszłych postępów i współpracy.