Słabszy trzeci kwartał Grupy Ergis

Słabszy trzeci kwartał Grupy Ergis
Grupa Ergis opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał br. Był on dla spółki gorszy niż analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk operacyjny wyniósł w III kw. br. 7,6 mln zł i był o 30 proc. niższy od wyniku III kw. 2013 roku, EBIDTA - 13,3 mln zł (spadek o 19 proc.), zaś zysk netto wyniósł 5,3 mln zł (spadek o 30 proc.). Przychody w III kw. br. osiągnęły poziom 169,6 mln zł (spadek o 6,6 proc.).

Ogółem po trzech kwartałach 2014 roku przychody spółki wyniosły 505,3 mln zł (o 2,8 proc. niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny - 26,6 mln zł (o 13,8 proc. wyższy niż po III kwartałach 2013 roku), zaś zysk netto - 17,7 mln zł (wzrost o 92,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego).

Słabsze wyniki trzeciego kwartału - a zwłaszcza września - spółka tłumaczy kumulacją istotnych, niekorzystnych zjawisk w segmencie folii opakowaniowych. Na rynkach niemieckim i francuskim nastąpił bardzo istotny spadek poziomu marż na twardych foliach opakowaniowych, w efekcie czego globalna kwota marży wypracowanej przez spółkę na sprzedaży folii twardej do opakowań była o blisko 30 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy zbliżonym poziomie sprzedaży. Jednym z istotnych powodów tego zjawiska było ograniczenia eksportu żywności na Ukrainę i do Rosji, co dotknęło klientów Grupy Ergis, a tym samym - wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na opakowania do żywności i zaostrzenie się w związku z tym konkurencji cenowej na rynkach UE. Pod wpływem powyższych zjawisk wyniki spółki za sam trzeci kwartał ukształtowały się na poziomach niższych niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W III kwartale tego roku niesatysfakcjonująca była także sprzedaż i poziom marż na foliach stretch, niemniej jednak dzięki rozwojowi sprzedaży nanoErgis globalna kwota wypracowanej w tym segmencie marży była o 1 mln zł wyższa niż w III kwartale 2013 roku.

Spadek w grupie opakowań przemysłowych dotyczy głównie folii stretch (o 11 proc. wartościowo w stosunku do 9 miesięcy 2013 roku) i jest rezultatem zmiany struktury sprzedaży, tj. zastępowania tradycyjnej folii stretch folią nanoErgis i wolniejszego niż zakładano procesu pozyskiwania nowych klientów na tę folię Spadek w grupie folii miękkich PVC dotyczy folii izolacyjnych i po części wynika z wysokiej sprzedaży będącej efektem realizacji jednorazowego kontraktu w 2013 roku. Wzrost w grupie "pozostała sprzedaż" dotyczy granulatów i jest efektem powrotu do, wcześniej osiąganych, wartości sprzedaży tego asortymentu.

Grupa Ergis


- Okres trzech kwartałów tego roku zamykamy dobrymi wynikami operacyjnymi - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - Mimo to w przyszłość patrzymy z dużą ostrożnością, ze względu na szereg niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale tego roku i których skutki nadal obserwujemy. Nasi zachodnioeuropejscy klienci coraz bardziej odczuwają spadki sprzedaży, spowodowane skomplikowaną sytuacją za wschodnią granicą UE. Do dalszej poprawy wyników finansowych Grupy Ergis przyczyni się obecnie realizowany kolejny program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł.

Program inwestycyjny Grupy obejmuje zakup i uruchomienie kolejnej linii do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu (koszt: 8,5 mln zł, uruchomienie w połowie przyszłego roku) oraz kolejnej linii do produkcji taśm PET w fabryce Ergis SA w Oławie (koszt: 12 mln zł, rozruch w połowie 2015 roku).


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska