Smarowanie układów hydraulicznych w branży tworzyw sztucznych

Smarowanie układów hydraulicznych w branży tworzyw sztucznych
Wraz z rosnącymi cenami energii firmy poszukują nowych sposobów na poprawę swojej efektywności energetycznej. O tym, jaką rolę w tym procesie odgrywają oleje i smary dla przemysłu oraz jak nowoczesne oleje hydrauliczne mogą rozwiązać problemy techniczne producentów z branży tworzyw sztucznych mówi Mohamed Mourad, doradca ds. środków smarnych dla przemysłu w regionie EMEA z ExxonMobil.

Czy olej hydrauliczny może ograniczyć zużycie energii i poprawić konkurencyjność firmy?

Mohamed Mourad, ExxonMobil: W ciągu ostatnich kilku lat konkurencyjność w branży przemysłowej znacznie się zmieniła. W konsekwencji firmy muszą szukać oszczędności w różnych obszarach swojej działalności. Środki smarne nie stanowią tutaj wyjątku. Chcąc pomóc firmom znaleźć oszczędności, ExxonMobil opracował nową generację olejów hydraulicznych, ograniczających koszty operacyjne przez poprawę efektywności energetycznej i produktywności.

Seria olejów Mobil DTE 10 Excel, opracowana na podstawie obszernych badań laboratoryjnych i testów terenowych, pozwala osiągnąć mierzalny wzrost efektywności hydraulicznej w porównaniu z konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi. Może się to przyczynić do zmniejszenia zużycia energii i/lub zwiększenia wydajności sprzętu, a tym samym - osiągnięcia korzyści finansowych. Według testów laboratoryjnych prowadzonych w kontrolowanym środowisku wynika, że Mobil DTE 10 Excel może zwiększyć efektywność energetyczną do 6 proc. w porównaniu z konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi [1].

ExxonMobil


Polskich przedsiębiorców nie zawsze stać na zakup nowych maszyn. Czy zastosowanie wysokiej jakości środków smarnych w kilkunastoletnim sprzęcie podniesie ich produktywność? A może takie produkty powinny być stosowane wyłącznie w nowszych maszynach?

Stosowanie wysokiej jakości środków smarnych w różnych aplikacjach może przynieść korzyści każdej maszynie, bez względu na jej wiek. Dziesięcioletnie urządzenia będą miały prawdopodobnie większe luzy robocze i mniej precyzyjne ustawienia, co może prowadzić do wycieków, nadmiernej produkcji ciepła, strat energii oraz gromadzenia się zanieczyszczeń. To wszystko oznacza większe obciążenie dla środków smarnych. Nowe systemy będą z kolei pracować przy wyższych prędkościach, ciśnieniu i temperaturach, co również będzie wpływać na efektywność pracy oleju.

W celu przezwyciężenia ciężkich warunków pracy, środki smarne powinny posiadać wysoki wskaźnik lepkości, zdolność do kontroli zanieczyszczeń oraz do filtracji, jak również doskonałą odporność na utlenianie. Olej hydrauliczny Mobil DTE 10 Excel pomaga w utrzymaniu układów hydraulicznych w dobrej kondycji, co przekłada się na ich niezawodność i produktywność.

Nasze wewnętrzne testy wytrzymałości płynów Mobil Hydraulic Fluid Durability (MHFD) potwierdziły, że doskonałe właściwości czyszczące oleju Mobil DTE 10 Excel mogą przynieść znaczącą poprawę czystości układu w porównaniu z innymi, konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi. Doskonałe właściwości czyszczące redukują osady i pozwalają ograniczyć zakres prac serwisowych. Wydłużona żywotność oleju chroni najważniejsze elementy układu hydraulicznego przed problemami, takimi jak mała tolerancja serwomechanizmu i zaworów proporcjonalnych znajdujących się w wielu współczesnych układach hydraulicznych.

Czytaj więcej: Oleje i smary 21