Smarowanie układów hydraulicznych w branży tworzyw sztucznych

Producenci często używają różnych modeli wtryskarek. Czy chcąc ograniczyć okresowe prace serwisowe powinno się wymienić olej we wszystkich maszynach jednocześnie? To przecież oznaczałoby wydłużenie okresów serwisowych kilku maszyn. Jak sprawnie przeprowadzić ten proces?

Okres pomiędzy wymianami oleju to jeden z głównych czynników wpływających na długość i złożoność planowanych przestojów oraz ogólną żywotność maszyn.

Wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami serwisowych może przynieść różne korzyści, takie jak redukcję kosztów magazynowania, ograniczenie ryzyka operacyjnego, nieplanowanych przestojów, zmniejszenie kosztów zarządzania odpadami oraz zakresu obowiązków zespołu. Należy jednak pamiętać, że wydłużenie okresów wymiany może znacznie przyspieszyć proces utleniania, czemu sprzyja zwiększona produkcja ciepła, ilość wody, tlenu i katalizatorów w układzie. Dlatego wydłużanie okresów wymiany oleju, bez ryzyka awarii sprzętu, jest możliwe wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości środków smarnych o właściwym pakiecie dodatków.

Testy laboratoryjne oraz terenowe prowadzone w wielu współczesnych układach hydraulicznych dowiodły, że Mobil DTE 10 Excel wyróżnia doskonała żywotność, nawet trzykrotnie przewyższająca konwencjonalne oleje hydrauliczne [2], przy jednoczesnym utrzymaniu wyjątkowej czystość układu oraz ochronie elementów.

Chcąc wydłużyć okresy wymiany oleju, operatorzy powinni stosować wysokiej jakości oleje hydrauliczne, pamiętając o okresowym monitorowaniu stanu oleju i urządzeń. W ramach rutynowej kontroli, powinno się sprawdzać kondycję oleju hydraulicznego oraz całego układu. Zazwyczaj zaleca się, aby specjaliści ds. utrzymania ruchu dokonywali kwartalnych analiz oleju oraz rocznych inspekcji systemu.

Analizy oleju powinny obejmować pomiar lepkości, zawartości wody, liczby cząsteczek oraz zawartości cząstek metalicznych, by określić czy układ działa poprawnie. Porównując wyniki analiz w czasie, tzw. ustalanie trendów, możemy ocenić jakość olejów hydraulicznych. Analiza trendów olejowych umożliwia wczesne wykrycie niepożądanych sytuacji, zanim staną się one powodem poważnych problemów.

Jednym z powszechnych problemów jest wyciek oleju hydraulicznego z wtryskarki. Co zrobić w tej sytuacji?

Wycieki oleju hydraulicznego to problem, który dotyczy wszystkich systemów. Występują one najczęściej z powodu kurczliwości lub pęcznienia uszczelnień, których powodów należy szukać w braku kompatybilności oleju i uszczelek, niewspółosiowości, uszkodzeń uszczelnienia pod wpływem wysokich ciśnień, temperatury i/lub wysokich prędkości pracy.

Duże wycieki oleju podnoszą koszty eksploatacji i mają wpływ na bezpieczeństwo (śliskie powierzchnie) oraz mogą prowadzić do częstszych i nieplanowanych przestojów z powodu małej ilości oleju w układzie, która nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony.

Istnieją dwa podstawowe sposoby minimalizowania wycieku. Pierwszy polega na przeprowadzeniu kompleksowej inspekcji układu hydraulicznego w celu określenia miejsc wycieku i podjęcia odpowiednich kroków, na przykład wymiany uszczelnień, zmiany rodzaju uszczelek lub sposobu ich konserwacji. Jednak to pociąga za sobą konieczność wstrzymania pracy.

Drugi i jednocześnie bardziej wydajny sposób to stosowanie środków smarnych odpornych na ścinanie o wysokiej klasie lepkości, które są kompatybilne z wieloma uszczelnieniami. Na przykład, wysoki wskaźnik lepkości oleju Mobil DTE 10 Excel zapewnia optymalną lepkość w zakresie wysokich temperatur, ponieważ to właśnie wtedy najczęściej dochodzi do wycieków.

ExxonMobil


Czy warto zastąpić oleje o różnej klasie lepkości w okresie letnim i zimowym jednym produktem?
Stosowanie olejów jednosezonowych o lepkościach odpowiadających letnim lub zimowym warunkom pogodowym jest bardzo powszechną i zakorzenioną praktyką w wielu sektorach przemysłu. Jednakże praktyka ta prowadzi do strat produkcyjnych ze względu na okresowe przeglądy, konieczne z punktu widzenia wymiany olejów, zwiększone zużycie oleju oraz wzrost ilości przepracowanego oleju.

Nowa generacja olejów hydraulicznych niweluje konieczność zmiany lepkości w zależności od pory roku. Oleje, takie jak Mobil DTE 10 Excel, to produkty wielosezonowe o wysokim wskaźniku lepkości. Produkty o wysokim wskaźniku lepkości utrzymują lepkość roboczą bliżej swojej początkowej klasy lepkości, co oznacza optymalną wydajność mechaniczną i objętościową bez względu na warunki atmosferyczne.

Czytaj więcej: Oleje i smary 20