Smarowanie układów hydraulicznych w branży tworzyw sztucznych

Ostatnio odwiedziłem firmę, która posiada w pełni zautomatyzowane i kontrolowane układy, w których temperatura nie przekracza 50oC. Czy w takim przypadku konieczne jest stosowanie olejów o wysokiej klasie lepkości?

Chociaż temperatura oleju jest kontrolowana i utrzymywana na poziomie około 50oC to nadal możliwe są gwałtowne jej skoki wewnątrz maszyny. Pod wpływem wysokiego ciśnienia, szczególnie w cylindrze i pompie, temperatura oleju może krótkotrwale osiągnąć nawet do 100oC zanim olej dotrze do wymiennika ciepła.

Takie sytuacje pojawiają się na moment, ale mogą być powodem problemów. Oleje o wysokim wskaźniku lepkości, jak Mobil DTE 10 Excel, utrzymują lepkość nawet jeżeli dojdzie do wzrostu temperatury lub ciśnienia, co minimalizuje występowanie problemów wynikających z wahań lepkości.

Serwisowanie zaworu sterującego / serwozaworu może pochłonąć znaczną część budżetu na utrzymanie ruchu i zniweczyć plany ograniczenia zakupów części zamiennych. Co zrobić w tej sytuacji?

Zawór to swego rodzaju mózg, zaś pompa to serce każdego układu hydraulicznego. Dlatego firmy powinny prowadzić regularny serwis, gwarantujący utrzymanie maszyn w dobrej kondycji.

Środki smarne odgrywają istotną rolę w kontroli sprawności maszyn. Oleje, które nie wykazują odporności na utlenianie mogą prowadzić do tworzenia się osadów i lakieru na zaworach, co z czasem powoduje rosnące problemy z ich zamykaniem. Serwo pracuje ciężej, powtarzając komendę zamknięcia zaworów pokrytych warstwą lakieru. Powtarzające się komendy i kłopoty z zamknięciem zaworów mogą doprowadzić do uszkodzenia serwa. Proces utleniania można kontrolować - a przy okazji utrzymać czystość i sprawność zaworów - poprzez stosowanie olejów nowej generacji bez zawartości cynku, takich jak Mobil DTE 10 Excel.

Dodatkowo, wysoki wskaźnik lepkości oleju Mobil DTE 10 Excel pomaga uniknąć problemów związanych z tzw. zimnym startem. Lepsze właściwości uwalniania powietrza przez wysokiej jakości bazy olejowe zapobiegają pienieniu. Jak wykazały testy, Mobil DTE 10 Excel może ograniczyć pienienie do 20% [2] w porównaniu z konwencjonalnymi olejami, co pomaga ograniczyć czas spoczynku i poziom hałasu.

ExxonMobil


Niektóre urządzenia, szczególnie te, które pracują w warunkach bardzo wysokich ciśnień, są narażone na nieodwracalny spadek lepkości oleju po kilku miesiącach pracy, co stwarza konieczność wykonywania częstych wymian oleju. Co jest powodem tej sytuacji i jak jej przeciwdziałać?

Istnieją cztery rodzaje obciążeń fizycznych materiału: rozciąganie, sprężanie, skręcanie oraz ścinanie.

W układach hydraulicznych, oleje są generalnie narażone na sprężanie i ścinanie. Te obciążenia wynikają z pracy w środowisku wysokiego ciśnienia w długim okresie czasu, co może powodować trwałe obniżenie klasy lepkości środków smarnych. Zjawisko to określane jest jako degradacja. Z reguły obniżenie lepkości następuje o jeden poziom, na przykład z ISO VG 46 do ISO VG 32.

Ten rodzaj degradacji może prowadzić do nieplanowanych przestojów oraz zwiększyć koszty serwisowania ze względu na zwiększone zużycie, generowanie ciepła, utratę sprawności wolumetrycznej oraz wycieki. Chcąc uniknąć wymienionych problemów, konieczne jest stosowanie środków smarnych wyprodukowanych przy użyciu wysokiej jakości olejów bazowych, odpornych na ścinanie i posiadających wysoki wskaźnik lepkości.

Podczas testów odporności na ścinanie, Mobil DTE 10 Excel utrzymał swoją lepkość do 30 procent [3] lepiej oraz był odporny na szybkie ścinanie. Nie każdy mineralny olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości może pochwalić się tak dobrą odpornością na ścinanie.

Dziękuję za rozmowę.

[1] Porównanie efektywności energetycznej Mobil DTE 10 Excel odnosi się jedynie do standardowych olejów hydraulicznych ExxonMobil. Zastosowana technologia pozwala na zwiększenie wydajności pomp hydraulicznych do 6 proc. w porównaniu z serią Mobil DTE 20 testowaną w standardowych aplikacjach hydraulicznych w kontrolowanych warunkach. Informacja o efektywności energetycznej tego produktu oparta jest na wynikach badania z użyciem olejów, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie standardami i protokołami przemysłowymi. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków eksploatacyjnych. W przypadku pytań prosimy kierować korespondencję na adres TechDeskEurope@exxonmobil.com.
[2] Na podstawie wyników wewnętrznych testów stanowiskowych ExxonMobil Research and Engineering Company.
[3] Na postawie wyników wewnętrznych testów odporności na ścinanie ExxonMobil Research and Engineering Company.Więcej informacji o serii olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel oraz innych produktach smarnych i usługach ExxonMobil dla branży tworzyw sztucznych można uzyskać w Dziale Pomocy Technicznej (bezpłatna infolinia 0 800 44 11 603 lub TechDeskEurope@exxonmobil.com) oraz w internecie: www.mobil.pl, www.mobilindustrial.com

Czytaj więcej: Oleje i smary 20