Spadek krajowej produkcji PE, PP i PCW

Spadek krajowej produkcji…
Porównując dane za cały rok 2012 i 2011, zauważalny jest spadek produkcji: ilość wyprodukowanego polietylenu zmniejszyła się do 329 tys. ton (z 371 tys. ton w roku 2011), produkcja polipropylenu spadła do 245 tys. ton (z 255 tys. ton rok wcześniej), natomiast w przypadku polichlorku winylu wielkość produkcja osiągnęła wartość 261 tys. ton (w porównaniu z 283 tys. ton w roku 2011).

Natomiast zestawiając dane ze stycznia bieżącego roku i analogicznego okresu roku 2012, okazuje się, że wielkość produkcji w tych miesiącach utrzymywała się na podobnym poziomie: produkcja PE nieco spadła (z 33,6 tys. ton do 33,3 tys. ton), natomiast w przypadku PP i PCW nieco wzrosła (odpowiednio: z 23,7 do 23,8 tys. ton oraz 21,4 do 21,8 tys. ton).

W porównaniu z grudniem 2012 roku produkcja PE i PCW w styczniu br. spadła (odpowiednio z 34,7 do 33,3 tys. ton oraz z 22,2 do 21,8 tys. ton), wzrosła natomiast produkcja polipropylenu (z 21,5 do 23,8 tys. ton).

Produkcja PE, PCW i PPBiorąc pod uwagę wartość produkcji sprzedanej wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wyniosła ona w 2012 roku ponad 63 mld zł (w porównaniu do ok. 60 mld zł w roku 2011). W porównaniu do stycznia ub.r., w styczniu 2013 r. sprzedaż nieznacznie spadła (o ok. 70 mln. zł), natomiast zdecydowanie wzrosła w porównaniu z grudniem 2012 r. (o ponad 900 mln zł).Pepe Pepe
*.63.173.93

Wysłany: 2013-02-26 15:59:53

Obniżcie cenę, to popyt wzrośnie a za tym i produkcja. Dowalić cenę zaporową kazdy potrafi