Spółka BASF Future Business przejmuje PEMEAS


“BASF jest idealnym partnerem, który posiada potencjał, aby w pełni wykorzystać naszą innowacyjną technologię” – stwierdził dr Horst-Tore Land, Prezes i Dyrektor Zarządzający PEMEAS. – „Cieszymy się, że będziemy częścią zespołu BASF.”

Zgodnie z oczekiwaniami branży, globalny rynek ogniw paliwowych wzrośnie z 1 mld euro w 2010 roku do 21,5 mld euro w 2020 roku. Ogniwa paliwowe są przyjazne dla środowiska i mogą współdziałać z różnego rodzaju paliwami. Mogą także znaleźć zastosowanie w wielu urządzeniach, m.in. w laptopach, komputerach, a także w domach czy samochodach.

BASF koncentruje swoją działalność na pięciu głównych dziedzinach: zarządzanie energią, przetwarzanie surowców naturalnych, nanotechnologia, zielona biotechnologia i biała technologia, które wykraczają poza ramy klasycznych dziedzin badawczych i mogą rozwinąć się dzięki interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy. W latach 2006 – 2008, BASF przeznaczyła w ramach budżetu na badania i rozwój około 850 mln euro na badania w tych dziedzinach, z czego 90 mln euro na badania nad zarządzaniem energią. BASF przewiduje, że do 2015 roku zyski ze sprzedaży innowacyjnych rozwiązań z tych dziedzin wyniosą 2 mld euro.

BASF Future Business, spółka-córka koncernu BASF, powstała w kwietniu 2001 roku. Jej zadaniem jest rozwój dynamicznie zmieniających się dziedzin, które nie wchodzą w zakres bieżących działań BASF. Spółka koncentruje się na nowych materiałach, technologiach i rozwiązaniach związanych z branżą chemiczną. BASF Future Business ściśle współpracuje z działem badań i rozwoju BASF, a także z rozwijającymi się spółkami, partnerami branżowymi, uczelniami i potencjalnymi klientami. Spółka poszerza również zakres swojej działalności dzięki przejęciu udziałów w innych spółkach, poprzez tworzenie joint venture z firmami partnerskimi lub poprzez spółkę-córkę BASF Venture Capital GmbH.

Czytaj więcej: Przejęcia 184

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska