Spotkanie praktyków przetwórstwa tworzyw sztucznych

Spotkanie praktyków przetwórstwa tworzyw sztucznych
Pod takim hasłem, dnia 15 września odbyło się w pięknym, nowym, budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej seminarium poświęcone wybranym zagadnieniom technologii wtryskiwania tworzyw termoplastycznych.

Zorganizowane zostało z inicjatywy firmy API Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego przez zespół pod kierownictwem dra Leszka Nakoniecznego z Naukowo-Dydaktycznego Centrum Technologii Wtrysku przy Laboratorium Tworzyw Sztucznych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji. Na seminarium przyjechali z różnych miejsc w Polsce, głównie z Dolnego Śląska przedstawiciele firm produkujących wyroby z tworzyw sztucznych w liczbie ok. 80 osób. Byli także zaproszeni goście, wieloletni praktycy przetwórstwa, którzy podzielili się z uczestnikami seminarium swoją wiedzą w zakresie technologii wtryskiwania tworzyw termoplastycznych i budowy form wtryskowych.

Punktualnie o godzinie 10.00 wszystkich zebranych powitał dr hab. Jacek Kaczmar kierownik Laboratorium Tworzyw Sztucznych. Następnie zabrał głos Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski. W swoim krótkim przemówieniu podkreślił on znaczenie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi. Po części powitalnej przystąpiono do omawiania zagadnień związanych z technologią wtryskiwania tworzyw.

Giuliano Rivi przy pomocy tłumacza wyjaśnia tajniki wtryskiwania wspomaganego gazem
Giuliano Rivi przy pomocy tłumacza wyjaśnia tajniki wtryskiwania wspomaganego gazem

Pierwszy blok tematyczny poświęcony był technologii formowania wtryskowego wspomaganego gazem. Prezentacje rozpoczęła mgr Aleksandra Brzostek, doktorantka w Laboratorium Tworzyw Sztucznych, która zdefiniowała tę technologię, pokazała jej niedługą historię i omówiła jej odmiany ilustrując wszystko przykładami typowych kształtek. Następnie gość z Włoch, pan Giuliano Rivi współwłaściciel firmy CGR System z Montecassiano (MC) Włochy z właściwą dla południowców swadą, omówił na podstawie swojej wieloletniej praktyki, najważniejsze aspekty technologii wtryskiwania wspomaganego gazem. Ilustrując wszystko przykładami z opracowanych przez firmę projektów przekazał słuchaczom zasady obowiązujące przy wdrażaniu tej technologii, zwracając szczególną uwagę na jakość gazu i prawidłowe projektowanie form wtryskowych. W tym bloku tematycznym mieścił się także praktyczny pokaz technologii wtryskiwania wspomaganego gazem zorganizowany w hali maszyn Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji.

Wtrysk wspomagany gazem każdy chciał obejrzeć z jak najmniejszej odległości
Wtrysk wspomagany gazem każdy chciał obejrzeć z jak najmniejszej odległościAnonymus Anonymus
*.27.160.84

Wysłany: 2005-10-04 10:40:19

Cieszę się ,że PW rozpoczyna cykl wykładów związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych - mozliwość obejrzenia "na żywo" najważniejszych zagadnień związanych z przetwórstwem ( w tym przypadku wtrysk z gazem) to prawdziwy luksus.

Anonymus Anonymus
*.17.71.5

Wysłany: 2005-10-06 14:00:59

Szanowny Anonymus

Cieszy mnie ta pochwała. Jeśli anonimowość nie jast warunkiem koniecznym, podaję swój adres:

leszek.nakonieczny@pwr.wroc.pl