Spotkanie praktyków przetwórstwa tworzyw sztucznych

Wtrysk zrealizowano z użyciem wtryskarki V 110-375 włoskiej firmy NEGRI BOSSI i sterownika gazu firmy CGR System użyczonych Laboratorium Tworzyw Sztucznych przez firmę API. Jak zwykle wśród przetwórców przy maszynie odbyły się najbardziej zażarte dyskusje a ciągle nowym pytaniom nie byłoby końca gdyby organizatorzy nie uzmysłowili uczestnikom, że w planie spotkania są także prezentacje dotyczące innych, równie istotnych dla przetwórców zagadnień.

Dirk Paulmann tłumaczy jak poprawić technikę GK
Dirk Paulmann tłumaczy jak poprawić technikę GK

Drugi blok tematyczny poświęcono narzędziom w technologii wtryskiwania czyli formom wtryskowym. Tu uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć bardzo profesjonalną i z niemiecką precyzją przygotowaną prezentację na temat nowoczesnych rozwiązań w technice gorących kanałów do przetwarzania tworzyw technicznych. Prezentację tę pokazał, opatrując objaśnieniami rysowanymi na tablicy, Dirk Paulmann kierownik Działu Gorących Kanałów w firmie Hasco Hasenclever GmbH+Co KG. Omówił w niej najnowsze rozwiązania firmy Hasco w zakresie dysz i rozdzielaczy gorącokanałowych oparte o doświadczenia we wtryskiwaniu kształtek technicznych, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Wdrożone przez firmę Hasco konstrukcje miały na celu zwiększenie trwałość elementów gorącokanałowych, a także rozszerzenie ich obszaru zastosowania.

Polacy też mają dużo ciekawego do powiedzeniaO gorących kanałach w formach wtryskowych mówił także dr Andrzej Marciniak z Ośrodka Technicznego A. Marciniak Sp. z o.o. Przedstawił on nowe konstrukcje tej firmy oraz pokazał konkretne rozwiązania wtrysku sekwencyjnego z zastosowaniem elementów GK. Bardzo interesujące były także informacje dra Marciniaka o wdrożonym przez jego firmę azotowaniu jarzeniowym, pozwalającym na szczególnie korzystne zwiększanie trwałości warstw wierzchnich form wtryskowych bez obawy o zmianę wymiarów elementów form.

Należy także zaznaczyć, iż wystąpienia gości zagranicznych były tłumaczone z włoskiego i niemieckiego na język polski. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom także pomoc językową w kontaktach bezpośrednich z gośćmi z zagranicy, do czego maksymalnie były wykorzystywane przerwy w prezentacjach.

Każdy z uczestników otrzymał broszurkę na temat formowania wtryskowego wspomaganego gazem. Broszurka ta została wydana wspólnym wysiłkiem firmy DuPont i Laboratorium Tworzyw Sztucznych.

Teraz zasłuchani, potem lawina pytań...
Teraz zasłuchani, potem lawina pytań...

Spotkanie zakończyło się obietnicą organizatorów, że w niedługim czasie zorganizują podobne spotkanie poświęcone palącym problemom przetwórstwa tworzyw sztucznych.

dr inż. Leszek Nakonieczny


Anonymus Anonymus
*.27.160.84

Wysłany: 2005-10-04 10:40:19

Cieszę się ,że PW rozpoczyna cykl wykładów związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych - mozliwość obejrzenia "na żywo" najważniejszych zagadnień związanych z przetwórstwem ( w tym przypadku wtrysk z gazem) to prawdziwy luksus.

Anonymus Anonymus
*.17.71.5

Wysłany: 2005-10-06 14:00:59

Szanowny Anonymus

Cieszy mnie ta pochwała. Jeśli anonimowość nie jast warunkiem koniecznym, podaję swój adres:

leszek.nakonieczny@pwr.wroc.pl