Stora Enso Poland sprywatyzowana

Stora Enso Poland sprywatyzowana
Stora Enso Oyj z siedzibą w fińskich Helsinkach nabyło od polskiego Skarbu Państwa 28 proc. kapitału zakładowego ostrołęckiej spółki Stora Enso Poland. Wartość transakcji to 240 mln zł. Zakończenie prywatyzacji Stora Enso Poland zwiększa szanse na ulokowanie w Ostrołęce kolejnej inwestycji koncernu - nowej maszyny papierniczej.

Sprzedaż akcji Stora Enso Poland nastąpiła w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu publicznego. Fiński inwestor zapłacił za jedną akcję 16 zł. Po dokonanej sprzedaży Skarb Państwa ma jeszcze 4,93 proc. kapitału zakładowego spółki, które są zarezerwowane do nieodpłatnego zbycia uprawnionym pracownikom.

Poprzednia nazwa Stora Enso Poland brzmiała "Intercell" SA. Na podstawie umowy z czerwca 2000 r. Skarb Państwa wniósł do Intercell przedsiębiorstwo pod nazwą "Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Ostrołęce.

Fińscy właściciele prywatyzowanej spółki nie podjęli jeszcze decyzji o rozbudowie zakładu. Jest jednak duża szansa na wybudowanie nowej maszyny papierniczej.

- Obecny stan gwarantuje stabilną sytuację i dalszy rozwój oraz lepszą kontrolę i zarządzanie finansami firmy. Jednak nadal pracujemy nad studium opłacalności inwestowania w ostrołęcki zakład. Wyniki badań będą znane pod koniec bieżącego roku. Ostrołęka ma dobre położenie, ale jest tylko jednym z punktów lokalizacji nowej maszyny do produkcji tektury falistej – ocenia przewodniczący rady nadzorczej spółki Penti Huhta.

zakład Stora Enso


Kiedy Stora Enso kupowała przed trzema laty Intercell w trakcie negocjacji poprosiła dotychczasowych właścicieli o wstrzymanie się z decyzjami inwestycyjnymi.

W 2006 r. przychody Stora Enso Poland ze sprzedaży wyniosły 726 mln zł, a zysk netto wyniósł prawie 58 mln zł. Na koniec 2006 r. spółka zatrudniała ponad 1,5 tys. osób.

Stora Enso Poland należy do liderów w branży celulozowo-papierniczej i opakowań w Polsce. Produkuje celulozę, papiery przemysłowe, tekturę i opakowania tekturowe, opakowania z tektury laminowanej oraz worki papierowe. Jej biura sprzedaży zlokalizowane są w zakładach produkcyjnych w Ostrołęce, Łodzi, Tychach i Mosinie. Stora Enso Poland posiada również swoje przedstawicielstwa w Warszawie, Moskwie i czeskiej Opawie.

Produkowane w Stora Enso Poland papiery w większości służą do dalszego przetwórstwa. Jeśli chodzi natomiast o tekturę i pudła, to spółka wytwarza tekturę falistą dwu i trzywarstwową o rodzajach fali: C, B, E oraz tekturę pięciowarstwową szarą lub jednostronnie bieloną.

Produkuje też takie opakowania z tektury falistej jak pudła klapowe, pudła fasonowe, pudła typu display, pudła i tacki z dnem klejonym wielopunktowo i składanym automatycznie, opakowania high-graphics z nadrukami do sześciu kolorów, opakowania kaszerowane z nadrukiem offsetowym oraz opakowania z taśmą.


brak
 

Stora Enso Polska jest filią koncernu Stora Enso, odpowiedzialną za sprzedaż wszystkich jego produktów na rynku polskim.

Polska